Δήμος Λοκρών "Διαύγεια"

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τους ΟΤΑ προκύπτουν έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που φέρνει στην επιφάνεια ατέλειωτο «πάρτι» δισεκατομμυρίων με απευθείας αναθέσεις!

Απευθείας ανάθεση ονομάζεται η διαδικασία ανάθεσης σε συγκεκριμένο φορέα δίχως να έχει προηγηθεί διαγωνισμός, με έρευνα αγοράς και διαβούλευσης με το ποσό των φορέων της κρίσης της αναθέτουσας αρχής.