Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Δήμος Λοκρών "Διαύγεια"

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τους ΟΤΑ προκύπτουν έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που φέρνει στην επιφάνεια ατέλειωτο «πάρτι» δισεκατομμυρίων με απευθείας αναθέσεις!

Απευθείας ανάθεση ονομάζεται η διαδικασία ανάθεσης σε συγκεκριμένο φορέα δίχως να έχει προηγηθεί διαγωνισμός, με έρευνα αγοράς και διαβούλευσης με το ποσό των φορέων της κρίσης της αναθέτουσας αρχής.