Δίπλα σας...

Αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κοινοποιήσουμε μέσω του ἐν Λοκροῖς μην διστάσετε. 

Στείλτε το άρθρο, την διαφήμιση ή την καταγγελία σας ώστε να κοινοποιηθεί στο ἐν Λοκροῖς άμεσα .   

Επικοινωνήστε μαζί μας  στα email

           enlokrois@gmail.com        lokronreal@gmail.com