Δίπλα σας...

Αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κοινοποιήσουμε μέσω του ἐν Λοκροῖς μην διστάσετε. 

Στείλτε το άρθρο ή την καταγγελία σας ώστε να κοινοποιηθεί στο 

ἐν Λοκροῖς άμεσα .   

Επικοινωνήστε μαζί μας:       lokronreal@gmail.com

                                                            www.facebook.com/lokronreal