Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Δήμος Λοκρών: Αναρτήσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 10 ως 17 Νοεμβρίου 2023

2023-11-18


 10 Νοεμβρίου 2023

 1. ΑΔΑ: 6ΦΒΠΩΛΤ-Ο6Ο - Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης Δημάρχου για ''Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης, βελτίωσης και αναβάθμισης του λογισμικού ''ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ'' 
 2. ΑΔΑ: Ψ01ΧΩΛΤ-ΨΚ6 - Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης Δημάρχου για ''Προμήθεια Fax, φωτοτυπικού μηχανήματος κλπ. εξοπλισμού γραφειών''
 3. ΑΔΑ: ΨΚΞ2ΩΛΤ-ΛΧΔ - Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης Δημάρχου για ''Προμήθεια εξαρτημάτων ποτίσματος κήπων (Σκάλα Αταλάντης) για τις ανάγκες της υπηρεσίας του Δήμου''
 4. ΑΔΑ: 9ΠΟΣΩΛΤ-5ΟΨ - Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης Δημάρχου για ''Προμήθεια σωλήνων, ζιμπώ κλπ υλικών ύδρευσης Δ.Ε.Οπουντίων'' 
 5. ΑΔΑ: Ψ5ΔΟΩΛΤ-Μ59 - Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης Δημάρχου για ''Προμήθεια σωληνών,ζιμπώ κλπ. υλικών ύδρευσης για τη Δ.Ε Δαφνουσίων''


 13 Νοεμβρίου 2023

 1. ΑΔΑ: ΩΧΒΑΩΛΤ-5ΣΦ - Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης Δημάρχου για '' Εργασίες συντήρησης και επισκευής δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών (Κοινότητα Μαλεσίνας) '' 
 2. ΑΔΑ: 9ΩΝΡΩΛΤ-Θ1Φ - Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης Δημάρχου για ''Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τη Δ.Ε. Δαφνουσίων (Κοινότητα Λιβανατών & Κοινότητα Αρκίτσας)''
 3. ΑΔΑ: 9Ψ6ΗΩΛΤ-624 - Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης Δημάρχου για ''ψυχρή ασφάλτο του Δήμου Λοκρών (898 σακιών των 25 kg κάθε σακί) ''


14 Νοεμβρίου 2023

 1. ΑΔΑ: ΩΖ13ΩΛΤ-9ΕΠ - Δαπάνη για την βελτίωση υφιστάμενης Αγροτικής οδού στην κτηματική περιφέρεια Δ.Κ Αταλάντης στη θέση Μακεδονικά(4ος Λογαριασμός) 
 2. ΑΔΑ: ΨΔΜ7ΩΛΤ-ΒΞ9 - Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας"Εργασία αποτύπωσης και σύνταξης αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης για Δημαρχιακό μέγαρο του Δήμου Λοκρών" 
 3. ΑΔΑ: Ψ6Δ9ΩΛΤ-ΧΓ1 - Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας"Εργασίες κοπής και κλαδέματος επικίνδυνων δένδρων Δήμου Λοκρών (Πλατεία Χρήστου στην οδό Βύρωνος(προς Κέντρο Υγείας Αταλάντης) Κοινότητας Αταλάντης)
 4. ΑΔΑ: ΨΕΔΨΩΛΤ-ΠΜΛ - Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας"Εργασίες καθαρισμού δρόμων στην Δ.Ε Οπουντίων(Κοινότητα Μαρτίνου) του Δήμου Λοκρών"
 5. ΑΔΑ: ΨΒΦΠΩΛΤ-8ΔΠ - Δαπάνη για την "Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στο Δήμο Λοκρών ( Α' και Β' Φάση)" - Εξόφληση 1ου Λογαριασμού του έργου - Πληρωμή από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερέας Ελλάδας (Λογιστική Τακτοποίηση)
 6. ΑΔΑ: ΨΝ5ΝΩΛΤ-Ζ33 - Δαπάνη για την "Αποκατάσταση ζημιών Δημοσίων υποδομών από τη φυσική καταστροφή της 4ης και 5ης Απριλίου 2020 που έπληξε περιοχές του Δήμου Λοκρών" - Έναντι 1ου Λογαριασμού του έργου - Πληρωμή από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερέας Ελλάδας (Λογιστική Τακτοποίηση)
 7. ΑΔΑ: 99Ν4ΩΛΤ-ΧΤΩ - Δαπάνη για την "Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στο Δήμο Λοκρών ( Α' και Β' Φάση)" - Εξόφληση 2ου Λογαριασμού του έργου - Πληρωμή από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερέας Ελλάδας (Λογιστική Τακτοποίηση) 
 8. ΑΔΑ: 65ΓΠΩΛΤ-ΔΩΒ - Δαπάνη για την "Αποκατάσταση ζημιών Δημοσίων υποδομών από τη φυσική καταστροφή της 4ης και 5ης Απριλίου 2020 που έπληξε περιοχές του Δήμου Λοκρών" - Εξόφληση 1ου Λογαριασμού του έργου - Πληρωμή από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερέας Ελλάδας (Λογιστική Τακτοποίηση)
 9. ΑΔΑ: 9Ι91ΩΛΤ-55Φ - Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας"Εργασίες καθαρισμού ακτών στην παραλία Λιβανατών του Δήμου Λοκρών"
 10. ΑΔΑ: 9ΩΩ1ΩΛΤ-ΠΞΨ - Δαπάνη για την "Αποκατάσταση ζημιών Δημοσίων υποδομών από τη φυσική καταστροφή της 4ης και 5ης Απριλίου 2020 που έπληξε περιοχές του Δήμου Λοκρών" - Έναντι 2ου Λογαριασμού του έργου - Πληρωμή από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερέας Ελλάδας (Λογιστική Τακτοποίηση)
 11. ΑΔΑ: 9Β6ΧΩΛΤ-ΥΓΓ - Δαπάνη για την "Αποκατάσταση ζημιών Δημοσίων υποδομών από τη φυσική καταστροφή της 4ης και 5ης Απριλίου 2020 που έπληξε περιοχές του Δήμου Λοκρών" - Εξόφληση 2ου Λογαριασμού του έργου - Πληρωμή από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερέας Ελλάδας (Λογιστική Τακτοποίηση)
 12. ΑΔΑ: ΩΜΖΑΩΛΤ-7Β3 - Δαπάνη για την "Αποκατάσταση ζημιών Δημοσίων υποδομών από τη φυσική καταστροφή της 4ης και 5ης Απριλίου 2020 που έπληξε περιοχές του Δήμου Λοκρών" - Εξόφληση 3ου Λογαριασμού του έργου - Πληρωμή από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερέας Ελλάδας (Λογιστική Τακτοποίηση) 
 13. ΑΔΑ: Ψ5ΛΞΩΛΤ-ΩΝΑ - Δαπάνη για τόκους υπερημερίας του έργου "Αποκατάσταση ζημιών Δημοσίων υποδομών από τη φυσική καταστροφή της 4ης και 5ης Απριλίου 2020 που έπληξε περιοχές του Δήμου Λοκρών" που αφορούν στον 3ο Λογαριασμό - Εξόφληση 3ου Λογαριασμού του έργου - Πληρωμή από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερέας Ελλάδας (Λογιστική Τακτοποίηση)
 14. ΑΔΑ: 6ΣΙΨΩΛΤ-6ΚΑ - Δαπάνη για την "Αποκατάσταση ζημιών Δημοσίων υποδομών από τη φυσική καταστροφή της 4ης και 5ης Απριλίου 2020 που έπληξε περιοχές του Δήμου Λοκρών" - Έναντι 4ου Λογαριασμού του έργου - Πληρωμή από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερέας Ελλάδας (Λογιστική Τακτοποίηση)
 15. ΑΔΑ: 67Ξ9ΩΛΤ-Ν4Λ - Δαπάνη για τόκους υπερημερίας του έργου "Αποκατάσταση ζημιών Δημοσίων υποδομών από τη φυσική καταστροφή της 4ης και 5ης Απριλίου 2020 που έπληξε περιοχές του Δήμου Λοκρών" που αφορούν στον 4ο Λογαριασμό - Πληρωμή από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερέας Ελλάδας (Λογιστική Τακτοποίηση)
 16. ΑΔΑ: 96Η0ΩΛΤ-Ζ1Θ - Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας"εργασίες συντήρησης – καθαρισμός χειμάρρων εργασίες συντήρησης – καθαρισμός χειμάρρων – ακτών – πηγών – δρόμων κλπ. για Δ.Ε. Δαφνουσίων (Καθαρισμός ακτών Κοινότητας Αρκίτσας) 
 17. ΑΔΑ: 6Ξ0ΧΩΛΤ-3ΕΜ - Δαπάνη για εργασίες συντήρησης - καθαρισμός χειμάρρων - ακτών - πηγών - δρόμων κλπ. για Δ.Ε. Αταλάντης (Καθαρισμός δρόμων Κοινοτήτων Μεγαπλατάνου& Καλαποδίου) του Δήμου Λοκρών.
 18. ΑΔΑ: ΨΓ53ΩΛΤ-4Ξ3 - Δαπάνη για εργασίες μισθώματος μηχανημάτων για τον καθαρισμό ακτών της Κοινότητας Αρκίτσας του Δήμου Λοκρών
 19. ΑΔΑ: ΨΑΑΣΩΛΤ-ΓΞΒ - Δαπάνη για εργασίες παροχής υπηρεσιών συντήρησης,υποστήριξης,βελτίωσης και αναβάθμισης του λογισμικού "ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ" 
 20. ΑΔΑ: 6ΓΛΨΩΛΤ-Ξ69 - Δαπάνη για την προμήθεια απορριμματοφόρου και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 21. ΑΔΑ: 9ΣΕΣΩΛΤ-Λ0Κ - Δαπάνη για τη χρηματική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δ.Ω. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ" του Δήμου Λοκρών
 22. ΑΔΑ: Ψ3Α2ΩΛΤ-Β3Β - Δαπάνη για τη χρηματική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" του Δήμου Λοκρών. 
 23. ΑΔΑ: 9Σ8ΖΩΛΤ-0ΥΜ - Δαπάνη για τη χρηματική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" του Δήμου Λοκρών.
 24. ΑΔΑ: ΨΚ9ΟΩΛΤ-Ν6Β - Δαπάνη για λοιπές συνδρομές( ετήσια συνδρομή του Δήμου λοκρών στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων του Π.Ο.Υ.)


14 Νοεμβρίου 2023

 1. ΑΔΑ: 6ΓΧΕΩΛΤ-ΤΧΣ - Δαπάνη για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 
 2. ΑΔΑ: ΨΨ4ΝΩΛΤ-Κ86 - Δαπάνη για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
 3. ΑΔΑ: 6ΛΝΧΩΛΤ-ΡΝΗ - Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης Δημάρχου για ''Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών υποδομών και εγκαταστάσεων για την Κοινότητα Αταλάντης του Δήμου Λοκρών''
 4. ΑΔΑ: 6ΑΩΑΩΛΤ-ΝΑΟ - Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας"εργασίες συλλογής στερεών αποβλήτων από διάφορες περιοχές της Δ.Ε. Οπουντίων - Μίσθωση (1) απορριμματοφόρου μετά οδηγού τύπου ( ΜΥΛΟΣ) και χωρητικότητας 16 Κυβικών Απορριμμάτων (αρ. κυκλοφορίας ΜΙΚ 9914)
 5. ΑΔΑ: Ψ4ΚΤΩΛΤ-37Ω - Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθεια"Προμήθεια υδρομετρητών φρεατίων παροχών κλπ εξαρτημάτων Δ.Ε. Αταλάντης(Δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Αταλάντης)" 
 6. ΑΔΑ: 6ΟΜ1ΩΛΤ-ΨΜΥ - Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης Δημάρχου για ''Μεταφορά οχημάτων και παλαιού εξοπλισμού από τον Βιολογικό Καθαρισμό Κοινότητας Μαλεσίνας στα παλαιά Σφαγεία της Κοινότητας Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών''
 7. ΑΔΑ: ΨΥΞΔΩΛΤ-Κ03 - Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης Δημάρχου για ''Μεταφορά (3) εγκαταλελειμένων οχημάτων σε χώρο φύλαξης στην Κοινότητα Αταλάντης του Δήμου Λοκρών'' 
 8. ΑΔΑ: Ω8Α4ΩΛΤ-Χ7Ψ - Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθεια"Προμήθεια σωλήνων, ζιμπώ κλπ υλικών ύδρευσης Δ.Ε.Μαλεσίνας(προμήθεια υλικών για διάφορες εργασίες στην Κοινότητα Μαλεσίνας)"


15 - 16 - 17  Νοεμβρίου 2023

 1. ΑΔΑ: 9ΒΛΓΩΛΤ-Ω2Π - Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών 
 2. ΑΔΑ: 9ΨΩΥΩΛΤ-Ν5Ο - Έγκριση τευχών δημοπράτησης ανοικτής διαδικασίας του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Δ.Ε. ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» (CPV: 45240000-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα) & 45252120-5 (Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας υδάτων)) προϋπολογισμού 1.989.860,00 ευρώ
 3. ΑΔΑ: 91Ξ4ΩΛΤ-ΘΑΟ - Δαπάνη για προμήθεια υλικών ύδρευσης για τη Δ.Ε. Δαφνουσίων (Κοινότητα Λιβανατών & Κοινότητα Αρκίτσας) 
 4. ΑΔΑ: 94Μ9ΩΛΤ-Δ0Σ - Δαπάνη για την προμήθεια σωληνών,ζιμπώ κλπ υλικών ύδρευσης για τη Δ.Ε Δαφνουσίων(Δίκτυο ύδρευσης στη θέση Άη Λια της Κοινότητας Λιβανατων καθώςε και στα δίκτυα ύδρευσης παραλιών Λιβανατών-Αρκίτσας του Δήμου Λοκρών).
 5. ΑΔΑ: ΨΕ9ΛΩΛΤ-ΩΚ4 - προμήθειας ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας – Η/Φ του Δήμου Λοκρών
 6. ΑΔΑ: ΡΙ88ΩΛΤ-ΝΗΚ - εργασίες επισκευής απορριμματοφόρων κ.λπ. οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας – Η/Φ του Δήμου Λοκρών 
 7. ΑΔΑ: 68ΚΡΩΛΤ-ΖΡΞ - Δαπάνη για την προμήθεια σωλήνων,ζιμπώ κλπ υλικών ύδρευσης Δ.Ε Οπουντίων(Δίκτυο ύδρευσης στη Κοινότητα Μαρτίνου).
 8. ΑΔΑ: ΨΠΞΩΩΛΤ-4ΓΞ - Δαπάνη για προμήθεια εξαρτημάτων ποτίσματος των κήπων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Λοκρών.
 9. ΑΔΑ: ΨΝΗ4ΩΛΤ-ΠΒ1 - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Δ.Ε. ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ