Το πρόβλημα της μη κάλυψης τηλεοπτικού σήματος στην περιοχή της Λάρυμνας και του Μαρτίνου, λαμβάνει τέλος.

2018-12-20

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ » (ν. 4563/2018)


Η πλήρης κι άμεση ενημέρωση των πολιτών είναι υποχρέωση της πολιτείας καθώς και των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τηλεοπτικής κάλυψης.

Επιτέλους, μετά από τόσο καιρό, το πρόβλημα της μη κάλυψης τηλεοπτικού σήματος στην περιοχή της Λάρυμνας και του Μαρτίνου, λαμβάνει τέλος.

Της επιτυχημένης αυτής προσπάθειας ηγήθηκε ο Δήμαρχος Λοκρών, κ. Νικόλαος Λιόλιος καθώς και ο Αντιδήμαρχος της ΔΕ Οπουντίων κ. Κούρρος Ιωάννης, καθώς μετά από συντονισμένες ενέργειες κι συνεχείς επικοινωνίες με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς, διαπιστώθηκε ότι μια ολόκληρη περιοχή ήταν αδίκως εκτός σήματος.


ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΛΑΡΥΜΝΑΣ & ΜΑΡΤΙΝΟY, όπως προσέρχονται από 2 Ιανουαρίου 2018 έως 19 Μαρτίου 2018 στο ΚΕΠ Μαρτίνου και στο Δημοτικό Κατάστημα Μαρτίνου, προκειμένου να πιστοποιηθούν στο ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, καταθέτοντας αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ούτως ώστε να επιλέξουν μεταξύ των παρόχων COSMOTE TV και DIGEA οι οποίοι θα παρέχουν δωρεάν σύνδεση, εξοπλισμό και εγκατάσταση των αναμεταδοτών.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή κάθε άλλου επίσημο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας

  2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού 2018

  3. Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο.

  4. Αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας