Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 1/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

2019-01-26

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 31η Ιανουαρίου 2019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 18-19/2018 .

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος Βλαχάβας).

Θέμα 2ο : Έγκριση προγράμματος δακοκτονίας έτους 2019.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος).

Θέμα 3ο : Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων εκπροσώπων στα Λιμεναρχεία Στυλίδας και Χαλκίδας

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 4ο : Αντικατάσταση μέλους Ε.Π.Ζ.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 5ο : Έκθεση πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. 2018.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 6ο : Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 2019

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 7ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 8ο : Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2018.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 9ο : Απόδοση ποσού στο ΦΟΔΣΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Α.Ε.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 10ο : Ετήσια συνδρομή Δήμου Λοκρών στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 11ο : Ετήσια Υποστήριξη Δήμου Λοκρών για το κέντρο πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ)

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 12ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 13ο : Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 14ο : Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού .

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 15ο : Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Κος Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 16ο : Απόφαση περί πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων 2019

(Εισηγητής ο Δ.Σ. Κος Βασίλειος Καρατράντος).

Θέμα 17ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2019

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 18ο : Οριστική παραλαβή του έργου Λαογραφικού Μουσείου Καλαποδίου.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 19ο : Προσωρινή & Οριστική παραλαβή του έργου αποκατάσταση, αναβάθμιση

και σήμανση μονοπατιών στη θέση Ρόδα Αταλάντης, Βοίβος Τραγάνας, Φαράγγι Μαρτίνου .

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 20ο : Προσωρινή & Οριστική παραλαβή του έργου αποκατάσταση δρόμου στη

θέση Κακαήλια Δ.Κ. Μαλεσίνας. .

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 21ο : Τοποθέτηση προσωρινής λυόμενης κατασκευής κοντέινερ.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 22ο : Επί αιτήσεων δημοτών στην Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών .

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αναστάσιος Θεοχάρης).

Θέμα 23ο : Αγορά οικογενειακού τάφου.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αταλάντης Κος Ανέστης Κατσούλης).

Θέμα 24ο : Επί αποφάσεως Δ.Κ. Αταλάντης & Ε.Π.Ζ. περί τοποθέτηση ελαστικού τύπου

εμποδίων αποτροπής Στάθμευσης .

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αταλάντης Κος Ανέστης Κατσούλης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ