Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 11/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

2019-04-23

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

2. κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

3. κ. Αλέξανδρος Κούρος

4. κ. Ηλίας Κολομτσάς

5. κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

6. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 30η Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9,30 π.μ. με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 10 : ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ