Ποιοι ανασφάλιστοι ηλικιωμένοι δικαιούνται το επίδομα των 360 ευρώ

2019-03-23

Το επίδομα των 360 ευρώ δίδεται στους ανασφάλιστους υπερήλικες αλλά και σε αυτούς που δεν πληρούν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Ανασφάλιστοι θεωρούνται όσοι δεν ασφαλίστηκαν ποτέ σε κανέναν φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή ο χρόνος ασφάλισης που έχουν συμπληρώσει δεν επαρκεί για να δικαιούνται σύνταξη.

Μέχρι πρότινος η αίτηση χορήγησης του επιδόματος σε όσους για διάφορους λόγους δεν είχαν λάβει την σύνταξη τους, η οποία θα ήταν ένα ποσό άνω των 360 ευρώ (οφειλές κ.τ.λ.), απορρίπτονταν.

Πλέον με ειδική ρύθμιση οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας, θα λαμβάνουν το επίδομα των 360 ευρώ.

Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν και οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ, του πρώην ΟΑΕΕ.

Υπερήλικες θεωρούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΗΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 360 ΕΥΡΩ

Το επίδομα δικαιούνται όσοι:

-Δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη ή προνοιακό επίδομα μεγαλύτερα των 360 ευρώ μηνιαίως, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό.

-Εάν η σύνταξη ή το επίδομα που λαμβάνουν οι υπερήλικες είναι μικρότερο των 360 ευρώ, τότε το επίδομα που θα λάβουν θα είναι το ποσό της διαφοράς μεταξύ των δύο ποσών. Εάν το ποσό που προκύπτει, είναι μικρότερο των 20 ευρώ, τότε δεν θα καταβάλλεται.

-Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για 15 συνεχόμενα έτη στο διάστημα μεταξύ του 17ου κι 67ου έτους της ηλικίας του, εκ των οποίων τα δέκα συνεχόμενα. Όλα αυτά, με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά την χορήγηση του επιδόματος.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

-Το συνολικό ετήσιο εισόδημα , καθώς και το απαλλασσόμενο φορολογούμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4320 ευρώ.

Για τους έγγαμους , το ποσό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 8640 ευρώ. Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται:

-Οι οικονομικές ενισχύσεις σε άτομα με αναπηρίες για τον σκοπό αυτό.

-Το διατροφικό επίδομα στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.

-Το επίδομα ανεργίας.

-Η διατροφή που καταβάλλεται μετά από δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό έγγραφο.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

-Εάν η συνολική φορολογητέα ακίνητη περιουσία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ.

-Κινητή περιουσία:

Το τεκμήριο της αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν δικαιούνται το ποσό του επιδόματος όσοι διαμένουν σε ιερές μονές και συντηρούνται από αυτές καθώς και όσοι εκτίουν ποινές.

Εξαιρούνται επίσης όσοι συντηρούνται από συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα μεγαλύτερο των 360 ευρώ.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΤΠΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το πλήρες ποσό του επιδόματος δικαιούνται όσοι διαμένουν στην Ελλάδα , χωρίς άλλες παροχές σύνταξης ή επιδόματος.

Το ποσό μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα έτος που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στη χώρα.

Το επίδομα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση σε όσους κάνουν αίτηση από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον που θα υποβάλλουν την αίτηση.

ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ