Ποιες ρυθμίσεις χρεών μπορούν να κάνουν οι αγρότες μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού

2019-02-23

«Από την 27 Ιουνίου 2018 ενεργοποιήθηκε η έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό», η οποία, μεταξύ άλλων, προσφέρει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και από τους κατ' επάγγελμα αγρότες», αναφέρει σε άρθρο της στον ΑγροΤύπο η Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο κ. Αγγελική Λαλούση, η οποία δίνει σημαντικές διευκρινήσεις για τις ρυθμίσεις που μπορούν να κάνουν οι αγρότες μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.
«Η ρύθμιση αφορά οφειλές έναντι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (φόρος εισοδήματος και ΦΠΑ κ.α), Ασφαλιστικών ταμείων ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης (όπως πρώην Αγροτική Τράπεζα, Συνεταιριστικές, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Pro Bank κ.λ.π).
Η εν λόγω ρύθμιση, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, αφορά συνολικά 338.000 αγρότες με οφειλές προς τον ΟΓΑ, οι οποίες ανέρχονται στο 1,4 δισ. ευρώ μέχρι 31/12/2017, καθώς και 23.000 οφειλέτες προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα, των οποίων η συνολική οφειλή αγγίζει τα 2,4 δισ. ευρώ. Με το άρθρο 45 του Ν.4587/2018 παρατάθηκε η ισχύς του εξωδικαστικού μηχανισμού (νόμος 4469/2017) για έναν χρόνο, και συγκεκριμένα έως τις 31/12/2019 (αντί για τις 31/12/2018 που αρχικά έληγε).
Η ρύθμιση των αγροτικών χρεών μπορεί να περιλαμβάνει:

  • 100% διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων
  • διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο Νόμος για τα πανωτόκια και οι ισχύουσες υποθήκες (κατόπιν ελέγχου)
  • διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων δημοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας
  • αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις, βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης

Ειδικά για τη ρύθμιση των αγροτικών δανείων προβλέπεται:

  • η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60%, σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριμήνου της οφειλής που απομένει μετά τη διαγραφή τόκων και πανωτοκίων
  • η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίου να φτάσει το 40%, σε περίπτωση ρύθμισης σε δόσεις της οφειλής που απομένει μετά τη διαγραφή τόκων και πανωτοκίων.

Όσον αφορά στη ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο προβλέπονται:

  • αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις
  • διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων, ακόμη και βασικού φόρου ή εισφοράς (υπό προϋποθέσεις, δηλ. να μην υπάρχει περιουσία υψηλής αξίας).

Επιπλέον στη νέα έκδοση της πλατφόρμας, τα κριτήρια υπαγωγής οφειλετών προσδιορίζονται με βάση τα στοιχεία της 31/12/2017, επιτρέποντας να ληφθεί υπόψη η νεότερη οικονομική θέση του οφειλέτη. Εφεξής είναι δυνατή, δε, η ρύθμιση οφειλών που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι το τέλος του 2017, αυξάνοντας το σχετικό όριο κατά ένα έτος.
Όσοι έχουν υποβάλλει οριστικά την αίτηση, χωρίς να περιλάβουν τις οφειλές του 2017, θα έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν και τις οφειλές του 2017.
Ακόμα και στην περίπτωση αιτήσεων που περατώθηκαν ως άκαρπες, για διαδικαστικούς λόγους, ο οφειλέτης θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει εκ νέου αίτηση, προσθέτοντας και τις οφειλές που βεβαιώθηκαν μέχρι 31/12/2017».

Πηγή https://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=113346