Λοκρίδα για όλους: Προτάσεις για την πολιτική προστασία του Δήμου Λοκρών

2019-03-14

Οι κλιματικές αλλαγές και μια σειρά φυσικών κινδύνων και καταστροφών, όπως είναι οι φωτιές, οι πλημμύρες, οι σεισμοί κ.α. επιβάλλουν την ενίσχυση του θεσμού της πολιτικής προστασίας. Η κατάλληλη προετοιμασία των Δημοτών μέσα από την ενημέρωση για την πρόληψη, σε συνδυασμό με την καλή οργάνωση του Δήμου μας είναι επιβεβλημένα προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις από τα φυσικά φαινόμενα. Ήδη καλές πρακτικές έχουν αναπτυχθεί σε αρκετούς Δήμους της χώρας και είναι αναγκαίο να υιοθετήσουμε σωστές κινήσεις, παρεμβάσεις και ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί σε άλλες περιοχές.
Ειδικότερα, για να θωρακίσουμε το Δήμο μας μέσα από την πραγματική ενίσχυση του θεσμού της πολιτικής προστασίας, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες:
1. Εκτίμηση και ανάλυση κινδύνων με εκπόνηση τεχνικών μελετών διακινδύνευσης και διαχείρισης κινδύνων για την περιοχή του Δήμου Λοκρών με τη χρήση καινοτόμων επιστημονικών μεθοδολογιών και μέσων.
2. Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας.
3. Δημιουργία βάσης δεδομένων με επιστημονικά, τεχνικά και επιχειρησιακά δεδομένα αλλά και τις καλές πρακτικές που έχουν ήδη αναπτυχθεί.
4. Συστήματα επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος και ταχύτατος συντονισμός.
5. Διαρκής επιμόρφωση των στελεχών του Δήμου μας σε συνεργασία με τους εμπλεκομένους φορείς, για θέματα που αφορούν στη διαχείριση κινδύνων και καταστροφών.
6. Ειδική εκπαίδευση πολιτικής προστασίας με προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης στα σχολεία καθώς και εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών.
7. Ασκήσεις ετοιμότητας σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα χωριστά και στο Δήμο Λοκρών συνολικά, στις οποίες θα συμμετέχουν εκτός από τους εμπλεκομένους φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και πολίτες.
8. Εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.
9. Έγκαιρη προειδοποίηση προστασίας κατοίκων από επερχόμενο κίνδυνο με τη διαδικασία αποστολής SMS στους πολίτες.
10. Εξασφάλιση πόρων στήριξης των επιχειρησιακών σχεδίων και αγορά σύγχρονων συστημάτων αντιμετώπισης και εξοπλισμού.
Ήρθε η ώρα της αφύπνισης, της πρόληψης και της προετοιμασίας. Ήρθε η ώρα της δράσης. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως Δημοτική Κίνηση, η Λοκρίδα να κάνει μια νέα αρχή και στον τομέα της πολιτικής προστασίας, γιατί η πρόληψη είναι προτιμότερη.


Παναγιώτης Καπουκίνης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Λοκρών (Εκλογική Περιφέρεια Οπουντίων) με τη Δημοτική Κίνηση «Λοκρίδα για όλους»