ΛΑΡΚΟ: Fast track νομιμοποίηση αυθαιρέτων της εταιρείας για να πουληθεί – Χωρίς παράβολα και πρόστιμα

2022-02-08

Γράφει  η Μαρία Λιλιοπούλου

Με fast track διαδικασίες και χωρίς την πληρωμή παραβολου και ενιαίου ειδικού προστίμου από τον πλειοδότη τουλάχιστον για τις κατασκευές και τις αλλαγές χρήσης κτισμάτων της ΛΑΡΚΟ που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, θα νομιμοποιηθούν όλα τα αυθαίρετα ακίνητα της επιχείρησης, από την οποία θα απολυθούν 1.080 άτομα προκειμένου να ολοκληρωθεί η πώλησή της και να μπορέσει να μεταβιβαστεί.

Παράλληλα αναστέλλονται πιθανά πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης καθώς επίσης και κάθε άλλη κύρωση. Στα υπό τακτοποίηση ακίνητα συγκαταλέγονται και οι εργατικές κατοικίες στους δύο οικισμούς στη Λάρυμνα και τον Αγιο Ιωάννη, στους οποίους διαμένουν 300 οικογένειες που με επίσης γρήγορες διαδικασίες έχουν κληθεί να τις εκκενώσουν.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι για πολλά από αυτά τα ακίνητα δεν υπάρχουν καν νόμιμες άδειες γεγονός που τα κατατάσσει άμεσα στην κατηγορία 5, οι κατασκευές και οι χρήσεις της οποίας σε άλλη περίπτωση δεν μπορούν πλέον να τακτοποιηθούν, ενώ και στο παρελθόν τα πρόστιμα για τις περιπτώσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα αυξημένα.

Τη γρήγορη τακτοποίηση των ακινήτων της ΛΑΡΚΟ προυποθέτει τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ''Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας'' (Α΄14)».

Παράλληλα από τις ρυθμίσεις αυτές, όπως ξεκάθαρα αναφέρει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την τροπολογία, θα υπάρξει στον προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου απώλεια εσόδων, λόγω της απαλλαγής του πλειοδότη από την καταβολή του παραβόλου και του ειδικού ενιαίου προστίμου, αντίστοιχα για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων.


 Πηγή  www.ethnos.gr/greece/article/194645/larkofasttracknomimopoihshaythairetonthsetaireiasgianapoylhtheixorisparabolakaiprostima