Κοινωνικές συνεταιριστικές οργανώσεις και αγρότες δικαιούχοι μικροπιστώσεων – σε διαβούλευση νομοσχέδιο

2019-01-16

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές οργανώσεις, καθώς εντάσσονται στους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και οι αγρότες θα είναι, μεταξύ άλλων δικαιούχοι σύμφωνα με σχέδιο νόμου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών.

Στα πλαίσια της εν λόγω διαβούλευσης και ενόψει της θέσπισης νόμου, για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων, στην ελληνική νομοθεσία, καλούνται οι άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 23/01/2019 και ώρα 12:00.

Για συμμετοχή επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://www.opengov.gr/minfin/?p=8875

Πηγή  agro24.gr