Φορολογικές δηλώσεις: Αυτοί οι επαγγελματίες θα πληρώσουν φόρο μόλις 4,5% φέτος - Τι ισχύει για τους αγρότες

2022-03-22

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις φορολογικές δηλώσεις, αλλά χιλιάδες εμποροβιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως και αγρότες δεν έχουν να ανησυχούν για... «τσουχτερούς» φόρους: Αντίθετα τους δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα εξαιρετικά προνομιακό καθεστώς με φορολογικό συντελεστή που διαμορφώνεται μόλις στο... 4,5%. Για να «κερδίσει» πάντως κάποιος τον συγκεκριμένο φορο-συντελεστή θα πρέπει να πληροί και ορισμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτές τροποποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 με το ν. 4646/2019, τα καθαρά εισοδήματα που αποκτούν νέοι εμποροβιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τα τρία πρώτα χρόνια άσκησης των δραστηριοτήτων τους φορολογούνται με συντελεστή 4,5%, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ!

Ποιοι θα πληρώσουν με το νέο υπερμειωμένο φορο-συντελεστή

Ειδικότερα, με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προβλέπεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και μετά και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας μειώνεται κατά 50%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.
Δεδομένου ότι με τον ν. 4646/2020 προβλέπεται ότι από το φορολογικό έτος 2020 ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας των αυτοαπασχολουμένων μειώνεται από το 22% στο 9%, όσα φυσικά πρόσωπα προέβησαν από το 2018 και μετά σε δήλωση έναρξης επαγγέλματος ιδρύοντας νέες ατομικές επιχειρήσεις θα έχουν φέτος το προνόμιο της φορολόγησης των καθαρών εισοδημάτων τους με πολύ χαμηλό συντελεστή φόρου της τάξεως του 4,5%.Για πόσο διάστημα ισχύουν οι μειώσεις

Η μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 50% ισχύει κατά τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του εκάστοτε κρινόμενου φορολογικού έτους δεν έχουν υπερβεί ή δεν θα έχουν υπερβεί τα 10.000 ευρώ, θα ισχύσουν τα εξής:

  • για όσους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες προέβησαν σε έναρξη επαγγέλματος το 2018, η εφαρμογή του πολύ χαμηλού συντελεστή 4,5% θα ισχύσει μόνο για το φορολογικό έτος 2020, διότι το έτος αυτό είναι το τρίτο έτος λειτουργίας τους,
  • για όσους επιχειρηματίες κι επαγγελματίες προέβησαν σε έναρξη επαγγέλματος το 2019, η εφαρμογή του πολύ χαμηλού συντελεστή 4,5% θα ισχύσει για το φορολογικό έτος 2020 και για το φορολογικό έτος 2021. Κι αυτό διότι το 2020 ήταν το δεύτερο έτος λειτουργίας τους και το 2021 θα είναι το τρίτο έτος λειτουργίας τους,
  • για όσους προέβησαν σε έναρξη επαγγέλματος το 2020, η εφαρμογή του πολύ χαμηλού συντελεστή 4,5% θα ισχύσει για το φορολογικό έτος 2020, για το φορολογικό έτος 2021 και για το φορολογικό έτος 2022. Κι αυτό διότι το 2020 ήταν το πρώτο έτος λειτουργίας τους, το 2021 θα είναι το δεύτερο έτος λειτουργίας τους και το φορολογικό έτος 2022 θα είναι το τρίτο έτος λειτουργίας τους.

Φοροελαφρύνσεις και για τους αγρότες

Ελαφρύνσεις όμως θα τεθούν σε ισχύ και για τους αγρότες, καθώς η μείωση του ελάχιστου συντελεστή φόρου από το 22% στο 9% θα ισχύσει και για τις αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις, εφόσον τα ποσά τους μαζί με τυχόν εισοδήματα από πωλήσεις γεωργικών προϊόντων δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.

Άλλωστε, σύμφωνα μετις ήδη ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, κατά τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος (καθαρού κέρδους) από την ατομική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας λαμβάνονται υπόψη, εκτός από τα έσοδα των πωλήσεων των αγροτικών προϊόντων και τα ποσά ορισμένων ενισχύσεων και επιδοτήσεων. Συγκεκριμένα, εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, λαμβάνονται υπόψη η βασική ενίσχυση καθώς και οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ.

Ως εκ τούτου, σε πολλές περιπτώσεις αγροτών, η βασική ενίσχυση και τα άνω των 12.000 ευρώ ποσά των πράσινων και συνδεδεμένων ενισχύσεων, αφαιρουμένων τυχόν εκπιπτόμενων δαπανών για την εξυπηρέτηση της αγροτικής δραστηριότητας, φορολογούνται με την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλα αυτά τα ποσά τα οποία μέχρι του ύψους των 10.000 ευρώ επιβαρύνονταν με συντελεστή φόρου 22% έως το φορολογικό έτος 2019, από το φορολογικό έτος 2020, δηλαδή από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, θα επιβαρύνονται με συντελεστή μειωμένο στο 9%, όπως προβλέπει ο νόμος 4646/2019.

Ουσιαστικά, εξαιτίας της μείωσης του ελάχιστου συντελεστή φόρου 22% στο 9% από το φορολογικό έτος 2020 και εξής, χιλιάδες αγρότες που αποκτούν πολύ χαμηλά καθαρά εισοδήματα, κάτω των 10.000 ευρώ, από την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, των οποίων το μεγαλύτερο μέρος των ακαθαρίστων εσόδων ή το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων προέρχεται από άμεσες ενισχύσεις του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, θα δουν φέτος -στα εκκαθαριστικά των δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2020- τη φορολογία επί των ενισχύσεων αυτών να μειώνεται κατά πολύ, από το 22% στο 9%.

Το ίδιο θα συμβεί και με τα άνω των 12.000 ευρώ ποσά των πράσινων και συνδεδεμένων ενισχύσεων, στις περιπτώσεις που και τα ποσά αυτά θα λαμβάνονται υπ' όψιν για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος και εφόσον το συνολικό καθαρό εισόδημα είναι χαμηλότερο των 10.000 ευρώ.Πηγή   www.enikonomia.gr/my-money/258546,forologikes-diloseis-aftoi-oi-epangelmaties-tha-plirosoun-foro-mo.html