Εννέα θέσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Λοκρών

2019-02-01

13 οργανικές θέσεις για τη μόνιμη δομή του «Βοήθεια στο Σπίτι».

Τον προγραμματισμό προσλήψεων για το 2019 και πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λοκρών.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφασή του, θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού εννέα (9) ατόµων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Πιο αναλυτικά:

1) Τρεις (3) οδηγούς ∆Ε για χρονικό διάστηµα απασχόλησης δύο (2) µηνών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού προκειµένου να αντιµετωπιστούν έκτακτες και κατεπείγουσες εποχιακές αυξηµένες ανάγκες

2) Έξη (6) εργάτες καθαριότητας για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και την καθαριότητα των παραθαλάσσιων περιοχών λόγω της αυξηµένης τουριστικής κίνησης και των φηµισµένων παραλιών του ∆ήµου Λοκρών.

Σημειώνουμε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης (31/1) εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να συμπεριληφθούν ως οργανικές θέσεις τα 12 άτομα που εργάζονται στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

Ειδικότερα:

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 5

Κάνοντας χρήση του δικαιώματος αύξησης κατά 7% των θέσεων που αντιστοιχεί σε μία θέση, θα συσταθεί µία (1) θέση ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.


Πηγή  https://www.lamiareport.gr/index.php/topika/item/115112-ennea-theseis-antapodotikoy-xaraktira-sto-dimo-lokron