Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος – Όλα όσα αναφέρει η νέα απόφαση

2022-05-26

 

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η τροποποιημένη απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας για το ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος .

Πρόκειται για την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/52001/1821 με την οποία τροποποιείται το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κριτήρια για την υποβολή αίτησης» στην οποία επισημαίνονται τα εξής:

«Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 30.06.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.»

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ