Δήμος Λοκρών: Άδειες Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου

2019-02-01

 Ο Δήμος Λοκρών , με την 1 1/2/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ. , την 3/10/2019 απόφαση της Ο.Ε. και την 1/11111/2019 απόφαση του Δ.Σ. ενημερώνει :
Α) τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που πρόκειται να χορηγηθούν για το έτος 2019 στο Δήμο Λοκρών , καθώς και η χωροθέτηση των θέσεων άσκησης της δραστηριότητας να είναι ως εξής

B) το ύψος του σχετικού τέλους για τις βραχυχρόνιες άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου ανά άδεια και θέση στο ποσό των 90,00 € ετησίως για το Δήμο Λοκρών, το οποίο θα καταβάλλεται με την έκδοση της αδείας, β) το ύψος του σχετικού τέλους για τις άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου ανά άδεια και θέση για το Δήμο Λοκρών, το οποίο θα καταβάλλεται με την έκδοση της αδείας ως εξής: 

Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση και τους σχετικούς Πινακες ΕΔΩ