Δηλώσεις Κτηματολογίου για τους κατοίκους Λάρυμνας

2019-01-14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΛΑΡΥΜΝΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Καλούνται, οι κάτοικοι της Λάρυμνας, όπως μεταβούν στο Κοινοτικό Κατάστημα Λάρυμνας την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 09:30, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων στο Κτηματολόγιο καθώς και να παραλάβουν σχετικό έντυπο υλικό από αρμόδιο κλιμάκιο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ