Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Διευκρίνιση του ΥΠΕΣ για τις δαπάνες των υποψηφίων

2019-04-26

Νέο διευκρινιστικό έγγραφο κοινοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να απαντήσει σε απορίες υποψηφίων γύρω από τις δαπάνες της προεκλογικής περιόδου.

Το ερώτημα που απαντά είναι εάν όσοι υποψήφιοι δεν έχουν έσοδα και δαπάνες είναι υποχρεωμένοι να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό.

Είναι αυτονόητο, αναφέρει το έγγραφο του υπουργείου, ότι όσοι υποψήφιοι δεν έχουν έσοδα ή δεν προτίθενται να προβούν σε δαπάνες, δεν έχουν υποχρέωση να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση όμως, που γίνει καταγγελία και προκύψουν έσοδα ή δαπάνες, ο υποψήφιος τότε θα υποστεί τις προβλεπόμενες από το άρθρ. 14 παρ. 1β του ν. 3870/2010 κυρώσεις.