ΑΑΔΕ-ταμειακές μηχανές: Η δεύτερη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και τα πρόστιμα

2022-10-20

Προθεσμία λίγων ημερών για να συμμορφωθούν και να τηρήσουν υποχρεωτικά τους νέους κανόνες που ισχύουν για τη διαβίβαση στην ειδική εφαρμογή e-send δίνει η εφαρμογή της ΑΑΔΔΕ "Appodixi" στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Όσοι λοιπόν δεν το πράξουν αυτό έως τις 31 Οκτωβρίου 2022, τότε θα κληθούν να πληρώσουν "τσουχτερά" πρόστιμα από 250 ευρώ έως και 1.000 ευρώ, ή ακόμα και θα βρεθούν αντιμέτωποι με λουκέτο. Σημειώνεται ότι το ποσό του προστίμου θα καθοριστεί ανάλογα με τον τύπο των «βιβλίων» και με το αν ο υπόχρεος εκδότης υπάγεται ή όχι σε ΦΠΑ.

Τι προβλέπει η νέα νομοθεσία

Η νέα νομοθεσία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι οι επιχειρήσεις που δεν θα διαβιβάσουν από τις 31 Οκτωβρίου 2022 τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών της ΑΑΔΕ, ΦΗΜ (ταμειακές μηχανές) τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα εξής:

  • Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, από 250 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
  • Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
  • Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του αρχικού προστίμου.

Πότε αναστέλλεται

Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος εάν από τον μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται ένα από τα παρακάτω:

  • μη έκδοση / ανακριβής έκδοση πλέον των 10 παραστατικών πώλησης ή ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια 500 ευρώ,
  • μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού ΦΗΜ, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ,

Εάν εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 96 ώρες.

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραπάνω παραβάσεων εντός δύο φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 10 ημέρες.

Η επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ προς την ΑΑΔΕ και το ΥΠΟΙΚ για το e-send

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, ΓΣΕΒΕΕ) έστειλε χθες επιστολή στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και στον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή με την οποία ζήτησε να ανασταλεί η έναρξη ισχύος των προστίμων e-send καθώς δεν έχουν επιλυθεί ψηφιακά και τεχνικά προβλήματα τα οποία εγκυμονούν τον κίνδυνο άδικων προστίμων για τις επιχειρήσεις.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ «από τις 31/10/2022 θα τεθούν σε ισχύ σειρά προστίμων και κυρώσεων αναφορικά με το πρόγραμμα διαβίβασης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται από φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, το λεγόμενο e-send. Ωστόσο, σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με ψηφιακά και τεχνικά προβλήματα δεν έχουν διευθετηθεί γεγονός που θα οδηγήσει σε ποινές όχι για λόγους μη έκδοσης των σχετικών παραστατικών αλλά λόγω αδυναμίας διαβίβασης τους μέσω του e-send».

Ενδεικτικά η ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά τη λειτουργία του e-send, όπως:

  • σοβαρές δυσλειτουργίες κατά την υποδοχή των δεδομένων των Φ.Η.Μ.
  • δεν διαλειτουργεί πλήρως με το mydata, ιδιαίτερα ως προς το σκέλος της ενημέρωσης των επιχειρήσεων.
  • δεν έχουν καθοριστεί καθόλου εναλλακτικές διαδικασίες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων για περιπτώσεις όπως η απώλεια σύνδεσης στο διαδίκτυο ή ενδεχόμενης βλάβης ή δυσλειτουργία των Φ.Η.Μ.

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι και το διάστημα προσαρμογής και προετοιμασίας ήταν ασφυκτικό η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί αναγκαία την αναστολή έναρξης της ημερομηνίας ισχύος των προστίμων μέχρι να διευθετηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει.