ΙΕΡΆ ΜΟΝΉ ἉΓΊΑΣ ΤΡΙΆΔΟΣ ΤΡΑΓΆΝΑΣ

Αρχαία Μονή της Μεταβυζαντινής περιόδου διετηρήθη μέχρι τό έτος 1833. Τό Αρχαίο έγγραφο πού αναφέρει τήν υπαρξή της είναι ένα τουρκικό Ταπί του έτους 1611 σύμφωνα μέ τό οποίο ο Γεροσιδεράς κάτοικος του χωρίου Κουλάκα παραχωρεί τό μερίδιό του εκ των αγρών του στόν Ηγούμενο Ιωάννη Βλαγορίδη. Στά Γενικά αρχεία του Κράτους φυλάσσεται ο Φάκελλος της Μονής μέ πολλά έγγραφα των ετών 1608 μέχρι 1838, ο Κώδιξ της Μονής μέ τήν περιουσία της καί πολλά άλλα Τουρκικά έγγραφα. Σ΄ αυτά αναφέρονται ονόματα Ηγουμένων καί Μοναχών, δωρητών καί προυχόντων της περιοχής. Εξ΄ όλων αυτών συμπεραίνεται η μεγάλη επιρροή της Μονής στούς χριστιανούς της γύρω περιοχής καί πέραν αυτής.

Σήμερα η Μονή λειτουργεί ως ανδρώα Ιερά Μονή (έτος επαναλειτουργίας της τό 1998) καί ανακαινίζεται. Κατά τίς εργασίες ευρέθησαν τάφοι μοναχών μέ πολλά όστα καί άλλα αντικείμενα μαρτυρούντα τήν αρχαιότητα του Μοναστηριακού οικοδομήματος.

Εορτάζει του Αγίου Πνεύματος.

Υπεύθυνος: Ἡγούμ. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Τράνακας (μον. 3)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2233092256