Τρεις οι συνεδριάσεις την Τετάρτη στο Δήμο Λοκρών

2019-07-26

Με δύο Ειδικές συνεδριάσεις και την τελευταία τακτική συνεδρίαση του ολοκληρώνει τη θητεία του το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019.

Στις 19:30 η 12η Ειδική Συνεδρίαση έχει θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Λοκρών» και στις 20:00' η 13η Ειδική Συνεδρίαση έχει θέμα «ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Στις 20:30' είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η τακτική συνεδρίαση με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη όπως παρακάτω:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 11/2019 .

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος Βλαχάβας).

Θέμα 2ο :Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018

(Εισηγητής ο Δήμαρχος & Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κος Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 3ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού

(Εισηγητής ο Δήμαρχος & Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κος Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 4ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού

(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κος Παναγιώτης Μαρκοστάμος)

Θέμα 5ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί Έγκριση Αναμορφωμένου Πίνακα 5α στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019

(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κος Παναγιώτης Μαρκοστάμος)

Θέμα 6ο :Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης περί Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018

(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κος Παναγιώτης Μαρκοστάμος)

Θέμα 7ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω. Αταλάντης περί υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019

(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω. Αταλάντης Κος Βασίλειος Καρατράντος)

Θέμα 8ο :Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω. Αταλάντης περί Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018

(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω. Αταλάντης Κος Βασίλειος Καρατράντος)

Θέμα 9ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω. Αταλάντης περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού

(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω. Αταλάντης Κος Βασίλειος Καρατράντος)

Θέμα 10ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 11ο : Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 12ο : Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στη Δ.Κ. Λιβανατών.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 13ο : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στη Δ.Κ. Λιβανατών.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 14ο : Διόρθωση-τροποποίηση Γ.Π.Σ. Αταλάντης.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 15ο : Διόρθωση-τροποποίηση Γ.Π.Σ. Μαλεσίνας.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 16ο : Επί αιτήσεως Λουκά Κοντού.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 17ο : Επί αιτήσεων στην Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών.

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αναστάσιος Θεοχάρης)