Θανάσης Ζεκεντές: Οι παιδικές χαρές είναι ανάγκη και όχι πολυτέλεια

2019-03-07

Οι παιδικές χαρές ανήκουν στην αρμοδιότητα των Δήμων, οι οποίοι για το σκοπό αυτό υποχρεούνται να φροντίζουν για την εύκολη πρόσβαση, διαθεσιμότητα και ασφάλεια στα παιδιά και τους συνοδούς τους.

Η νομοθεσία που διέπει τις παιδικές χαρές, άλλαξε το 2014 (Υπουργική Απόφαση 27934/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014) και προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό, την ασφαλή λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο των δημοτικών παιδικών χαρών.

Οι νέες ρυθμίσεις αναφέρονται στις καινούργιες παιδικές χαρές, ενώ για αυτές όπου ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί πριν από το 1998, εφαρμόζονται τα πρότυπα που ίσχυαν κατά το χρόνο εγκατάστασής τους. Για εξοπλισμούς των οποίων δεν προκύπτει χρόνος εγκατάστασης ή δεν υφίσταται φάκελος κατασκευαστή με αναλυτικά στοιχεία, ο εκάστοτε Δήμος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές επεμβάσεις. Ειδικότερα προβλέπεται ότι η παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου Δήμου, ο οποίος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της και γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου.

Συγκεκριμένα, για τις νέες παιδικές χαρές προβλέπονται τα εξής:

• Είσοδος κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00μ.

• Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ.

• Κατάλληλος και επαρκής φωτισμός

• Επαρκής αριθμός καθισμάτων για τους συνοδούς

• Βρύση με πόσιμο νερό

• Σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο για παιδικές χαρές άνω των 400 τμ.

• Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ

• Καλάθια απορριμμάτων

• Σύστημα αποτροπής εισόδου αδέσποτων ζώων

• Ζώνες πρασίνου

• Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής πληροφορίες:

- Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά

-Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

-Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ

-Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους - συνοδούς ατόμων με αναπηρία

-Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας

-Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς

Έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφαλείας για τον εξοπλισμό, τα όργανα και τις κατασκευές, τα οποία πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα (ΕΛΟΤ).

Η πιστοποίηση λειτουργίας κάθε νέας παιδικής χαράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, γίνεται από την «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για την υλοποίηση των παραπάνω πολλοί Δήμοι ανά την Ελλάδα αξιοποίησαν πόρους του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», αλλά και αναπλάσεων μέσω LEADER κ.α., προκειμένου να αναμορφώσουν υφιστάμενες και να δημιουργήσουν νέες παιδικές χαρές. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν Δήμοι που χρησιμοποίησαν ίδια κεφάλαια για να αναμορφώσουν τις παιδικές χαρές, δείχνοντας έμπρακτα πόσο σημαντικό θεωρούν το ζήτημα για τους Δημότες τους.

Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή Λοκρών δεν κατάφερε να αναμορφώσει τις υφιστάμενες παιδικές χαρές σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία και με τις επιλογές της έδειξε πως δεν θεωρεί τις παιδικές χαρές προτεραιότητα.

Οι παιδικές χαρές είναι ανάγκη και όχι πολυτέλεια. Στη Δημοτική Κίνηση «Λοκρίδα για όλους» θεωρούμε πως μια από τις βασικές ανάγκες κάθε νέας οικογένειας είναι η ύπαρξη προσβάσιμων και ασφαλών χώρων ψυχαγωγίας και παιχνιδιού των παιδιών. Ο Δήμος μας έχει 14 Δημοτικά Διαμερίσματα και πολλά σημαντικά παραθεριστικά κέντρα (Θεολόγος, Παραλίες Αρκίτσας, Λιβανατών, Σκάλας, Τραγάνας κ.α.). Θεωρούμε επιβεβλημένο στη διάρκεια της επόμενης Δημοτικής θητείας να δοθεί έμφαση στον τομέα αυτό, ώστε να υποστηριχθούν οι νέες οικογένειες που με κόπο και πολλές δυσκολίες ανατρέφουν παιδιά. Είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει σε μια χώρα με υπογεννητικότητα, όπου όλες οι έρευνες συγκλίνουν στην πρόβλεψη πως στο μέλλον η Ελλάδα θα γίνει χώρα γερόντων.


Θανάσης Ζεκεντές

Οικονομολόγος MSc

Υποψήφιος Δήμαρχος Λοκρών με τη Δημοτική Κίνηση «Λοκρίδα για όλους»