Συνδικάτο Μετάλλου Φθιώτιδας: Επιστολή στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Λαμίας

2019-03-13

Ο συνάδελφός και μέλος στο Συνδικάτο Γιώργος Καπουκίνης στις 8/1/2019 έγινε αποδέκτης απόλυσης χωρίς προειδοποίηση και με Δικαστικό Επιμελητή από τον εργοδότη Κωνσταντίνο Μπέλλο.

Το είδος της εργασίας που παρείχε ο συνάδελφος ήταν μέσω του εργολάβου αυτού να καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Γενικής Μεταλλευτικής Μεταλλουργικής ΑΕ ΛΑΡΚΟ και πιο συγκεκριμένα στο Τμήμα των Ηλεκτροκαμίνων να είχε χρεώσει από την ίδια τη ΛΑΡΚΟ και με την επίβλεψη της ΛΑΡΚΟ, την ψύξη των Ηλεκτροκαμίνων

Ο συνάδελφος είχε διαμαρτυρηθεί προφορικά καθώς και το Συνδικάτο μας γραπτώς στον εργολάβο και στη ΛΑΡΚΟ ότι οι ημέρες ασφάλισης που είχε δηλώσει ο εργολάβος στο ΙΚΑ ήτανε και λειψές προς τον αριθμό αλλά και στο σύνολό τους τα ένσημα δεν ήτανε ΒΑΕ όπως προβλέπεται

Επίσης είχε διαμαρτυρηθεί και αυτός και το Συνδικάτο μας για το γεγονός ότι ενώ ήτανε πάνω των 25 ετών, ο εργοδότης Μπέλλος του έδινε το Βασικό Μισθό που Προβλεπόταν για τους εργαζόμενους κάτω των 25 και ακόμη για αυτό ο συνάδελφος γινότανε δέκτης μακριάς καθυστέρησης μισθοδοσίας, επιδομάτων,δώρωνκτλπ.


Για τη διαμαρτυρία του αυτή ο εργοδότης, ενώ προφορικά του μίλησε εκβιαστικά, υποτιμητικά και τα γνωστά που βιώνουν η πλειοψηφία των εργαζομένων στη χώρα μας, μετά τον απέλυσε.

Το Συνδικάτο μας άμεσα έκανε παράσταση διαμαρτυρίας άμεσα στον εργοδότη εργολάβο αλλά και στη ΛΑΡΚΟ ζητώντας και από τους δυο να δοθούν οι ωροκτυπήσεις τουσυνάδελφό μας που τεκμηριώνουν τις ώρες απασχόλησής του μέσα στο χώρο του εργοστασίου.

Για ακόμη μία φορά σε μία υποκριτικής ευθύνης επιχείρηση φαίνεται ξεκάθαρα η γραμμή της Κυβέρνησης όσο αφορά την προστασία των εργοδοτών έναντι των παρανομιών που κάνουν στους εργαζόμενους.

Η ΛΑΡΚΟ με το πρόσχημα ότι «τις ωροκτυπήσεις δεν μπορούν να τις δώσουν στον εργαζόμενο και ότι δεν μπορούν να παρέμβουν στις παρανομίες του εργολάβου» ο εργαζόμενος εδώ και τρεις μήνες είναι «μπαλάκι» μεταξύ ΛΑΡΚΟ και εργολάβου για να πάρει τις ωροκτυπήσειςτου και να πάει στο ΙΚΑ για να προβεί στην κατάλληλη καταγγελία.

Επίσης το γεγονός το ότι ο εργολάβος δεν έχει καταχωρήσει ακόμα τα ένσημα του συναδέλφου μας στο ΙΚΑ και ότι δεν δίνει προβλεπόμενη βεβαίωση που ζητά ΟΑΕΔ για να προβεί στην παροχή επιδόματος ανεργίας έχει ως αποτέλεσμα ο συνάδελφός μας σήμερα να μην μπορεί να πάρει ούτε ταμείο ανεργίας.

Το συγκεκριμένο συμβάν δεν είναι εξαίρεση. Κατά το παρελθόν στη συγκεκριμένη θέση όπου η ΛΑΡΚΟ χρησιμοποιεί εικονικά εργολάβο έχουμε επανειλημμένα το ίδιο πρόβλημα. Γνώστης αυτού του προβλήματος είναι και η υπηρεσία σας όπως έγινε στο παρελθόν με την εργολάβο Καρατσώλη αλλά και το Υπουργείο ακόμη και η ίδια η Βουλή μέσα από ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί.

Τελικά αυτό που μένει είναι ότι όποιος διαμαρτύρεται για τα νόμιμα δικαιώματά του μένει άνεργος, απλήρωτος, ανασφάλιστος και χωρίς δικαίωμα ταμείο ανεργίας. Αν αυτά συμβαίνουν σε μία υπό κρατικής ευθύνης επιχείρηση όπως είναι η ΛΑΡΚΟ, όλοι καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στις επιχειρήσεις που δεν είναι υπό κρατικής ευθύνης.

Παρακαλούμε από την υπηρεσία σας και μέσα από αυτό το αίτημά μας να προβεί σε τριμερή εργατική διαφορά ζητώντας από την πλευρά μας:

  • Την επαναπρόσληψη του συναδέλφου.
  • Τις ωροκτυπήσειςπου τεκμηριώνουν τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία.
  • Τον έλεγχό σας στο σύνολο των εργαζομένων του εργολάβου Μπέλλου.
  • Να καταβληθεί άμεσα όποια νόμιμη μισθολογική και ασφαλιστική διαφορά.

Στην Τριμερή θα παραβρίσκεται το Ε.Κ.Λ που είμαστε Μέλη του.

Παρακαλούμε να πράξετε τα δέοντα για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος.

Πηγή  https://efthia.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF/?fbclid=IwAR1GRTbCWJ0VL0aTFX4Z8V4npeoPIYMLVKchkkbzGAHyHaW8FEoIfbN6gg4