Σαρώνει η Ελληνική ελιά στο εξωτερικό, συνεχής αύξηση στην τιμή εξαγωγής

2022-12-29

Τι δείχνουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (ΔΣΕ).

Όσον αφορά τις πρώτες εκτιμήσεις για το καλλιεργητικό έτος 2020/2021, οι εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών εκτός ΕΕ έφθασαν τους 311.847 τόνους για εκτιμώμενη αξία 868,7 εκατ. ευρώ (+5,6% και +4,7% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος καλλιέργειας). Τον Αύγουστο του καλλιεργητικού έτους 2021/2022 η μοναδιαία αξία των εξαγωγών εκτός ΕΕ ήταν 325 € ανά 100 κιλά (-4,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα), δηλαδή 3,25 ευρώ το κιλό.

Οι ισπανικές εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών έφθασαν τους 307.653 τόνους το καλλιεργητικό έτος 2020/2021 για εκτιμώμενη αξία 728,4 εκατ. ευρώ, κατατάσσοντάς την στην πρώτη θέση. Ακολουθεί η Ελλάδα με 183.002 τόνους και 551,8 εκατ. ευρώ, η Πορτογαλία με 29.978 τόνους και 43,7 εκατ. €. και η Ιταλία με 28.556 τόνους και 95,9 εκατ. ευρώ. Το καλλιεργητικό έτος 2020/2021, οι εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών εκτός ΕΕ έφθασαν τους 311.847 τόνους για εκτιμώμενη αξία 868,7 εκατ. ευρώ (+5,6% και +4,7% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος καλλιέργειας).

Από την άλλη πλευρά, οι ενδοκοινοτικές εξαγωγές έφτασαν τους 280.333 τόνους για εκτιμώμενη αξία 705,1 εκατ. ευρώ (+2% και +4,4%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος).

Όσον αφορά στους όγκους ανά κατηγορία προϊόντων, το 85,4% των συνολικών εισαγωγών ήταν με τον κωδικό 20057000 (ελιές, παρασκευασμένες ή διατηρημένες με άλλο τρόπο εκτός από ξύδι ή οξικό οξύ (εκτός κατεψυγμένων)) το καλλιεργητικό έτος 2020/2021, ακολουθούμενες από τις εισαγωγές κάτω από το 20019065 με 5,5%, 07099210 με 3,4%, 07112010 με 4,1% και το υπόλοιπο 1,5% κάτω από 07108010.

Τον Αύγουστο του καλλιεργητικού έτους 2021/2022, η μοναδιαία αξία των εξαγωγών εκτός ΕΕ επιτραπέζιων ελιών ήταν 325 € ανά 100 κιλά (+17,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ή -4,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα), δηλαδή 3,25 ευρώ το κιλό, ενώ ο όγκος των εξαγωγών διαμορφώθηκε στους 22 898,3 τόνους (+14,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου καλλιεργητικού έτους ή -21,1% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα).

Επίσης τον Αύγουστο, οι εξαγωγές εκτός ΕΕ κατευθύνθηκαν κυρίως σε Αυστραλία (-1,3%), Βραζιλία (-36,8%), Καναδά (+20,1%), Ρωσική Ομοσπονδία (-1,8%), Αραβία Σαουδική Αραβία (+77,9%), Ηνωμένο Βασίλειο (+13,3%) και των Ηνωμένων Πολιτειών (+12,5%), σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου καλλιεργητικού έτους.

Ανά χώρα, η Ελλάδα και η Ισπανία είναι οι πιο μεγάλοι εξαγωγείς επιτραπέζιων ελιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτοντας περίπου το 42% των παγκόσμιων εξαγωγών επιτραπέζιων ελιών.

Ισπανία

Τα στοιχεία του ΔΟΕ για την Ισπανία από τον Αύγουστο του καλλιεργητικού έτους 2021/2022 ανεβάζουν τη μοναδιαία αξία των εξαγωγών εκτός ΕΕ σε 280 ευρώ ανά 100 κιλά (+13,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους ή -3,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα). Ο όγκος των εξαγωγών διαμορφώθηκε στους 12 724,6 τόνους (+13,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου καλλιεργητικού έτους ή -21,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα).

Οι ισπανικές εξαγωγές κατευθύνθηκαν κυρίως σε Αυστραλία (-2,9%), Βραζιλία (-30,6%), Καναδά (+37,7%), Ιαπωνία (-71,8%), Ρωσική Ομοσπονδία (-2,1%), Αραβία Σαουδική Αραβία (+100,6%), Ηνωμένες Πολιτείες βασίλειο(+2%), Ηνωμένες Πολιτείες(+8,2%), Ιταλία(+5,1%), Γερμανία(+29,1%), Γαλλία(+18%) και Πορτογαλία(+89,1%), σε σύγκριση με την ίδια περίοδο προηγούμενη καλλιεργητική χρονιά.

Η μοναδιαία αξία των εξαγωγών εντός της ΕΕ διαμορφώθηκε σε 260 € ανά 100 κιλά (+19,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου καλλιεργητικού έτους ή +5,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα), δηλαδή 2,6 ευρώ το κιλό, ενώ ο όγκος των εξαγωγών ήταν 12.027,7 τόνοι (+35% σε σύγκριση για την ίδια περίοδο του προηγούμενου καλλιεργητικού έτους ή -15,8% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα).

Ελλάδα

Τα επικαιροποιημένα στοιχεία του ΔΟΕ για την Ελλάδα από τον Αύγουστο του καλλιεργητικού έτους 2021/2022 ανεβάζουν τη μοναδιαία αξία των εξαγωγών εκτός ΕΕ σε 402 € ανά 100 κιλά (+23,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους ή -10,3% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα), δηλαδή 4,02 ευρώ το κιλό, ενώ ο όγκος των εξαγωγών ανήλθε σε 6.496,3 τόνους (+18,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου καλλιεργητικού έτους ή -23% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα). Ο όγκος των εξαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν +15,3%, η Ιταλία ήταν -42,6%, η Γερμανία ήταν -27,5%, η Ρουμανία ήταν -43,6%, η Αυστραλία +2,3% και η Αλβανία +51,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η μοναδιαία αξία των εξαγωγών εντός της ΕΕ διαμορφώθηκε σε 406 € ανά 100 κιλά (+49,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου καλλιεργητικού έτους ή +3,3% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα), δηλαδή 4,06 ευρώ το κιλό, ενώ ο όγκος των εξαγωγών ανήλθε σε 4 283,6 τόνους (-26,1% σε σύγκριση για την ίδια περίοδο της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου ή -33,9% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα).

Όσον αφορά στις ελιές της Ελλάδας, παρατηρείται το φαινόμενο, να έχει αυξηθεί πολύ η αξία των εξαγωγόμενων ελιών όλο σχεδόν το 2022 και ειδικά τους τελευταίους μήνες, κάτι που σε καμιά περίπτωση δεν συνάδει με τις πιέσεις που ασκούνται ήδη στην εγχώρια παραγωγή.