Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Πρωτοδικείο Λαμίας: Παράταση αγωνίας για τους υποψηφίους των συνδυασμών

2019-05-31

Την προσεχή Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, θα ανακηρυχτούν από το Πρωτοδικείο Λαμίας οι επιτυχόντες τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι για τους Δήμους της Φθιώτιδας, μαζί με την ανακοίνωση της σταυροδοσίας τους.

Αυτό σημαίνει 5ημερη παράταση στην αγωνία αρκετών προσώπων που η συμμετοχή τους στα όργανα διοίκησης κρίνεται από λίγους ψήφους, ενώ κανείς δεν πρέπει να παραβλέπει το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν στη συνέχεια ενστάσεις.

Θυμηθείτε επίσης ότι οι επικεφαλής των συνδυασμών αν έχουν αντιρρήσεις για τα αποτελέσματα που αναρτήθηκαν την Πέμπτη έχουν αποκλειστική προθεσμία εφτά ημερών μετά την παρέλευση του 5ημέρου.

Ενστάσεις - προθεσμίες

Οι όποιες ενστάσεις θα ακολουθήσουν, πρέπει να γίνουν εφόσον προηγηθεί η επίσημη δημοσίευση (τοιχοκόλληση) του πίνακα των αποτελεσμάτων και παρέλθει το υποχρεωτικό 5ημερο που προβλέπει ο σχετικός νόμος και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εφτά (7) ημερών.

Ένσταση για τις Περιφερειακές - Δημοτικές Εκλογές μπορεί να ασκήσει:

  • κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας περιφέρειας ή αντίστοιχα στους εκλογικούς και ειδικούς καταλόγους του οικείου δήμου, καθώς και
  • όποιος υπήρξε υποψήφιος κατά τις εκλογές στην οικεία περιφέρεια ή στον οικείο Δήμο.

Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, βάσει του σχετικού πίνακα των αποτελεσμάτων ο οποίος ενσωματώνεται σε αυτή.

Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν:

  • η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη,
  • η παράβαση νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών ή κατά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών και των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς,
  • η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση των ψηφοδελτίων