Πρόσβαση κατοίκων Μαρτίνου -Λάρυμνας σε τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.

2019-02-07

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

«ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ» (ν. 4563/2018)

Μετά την καθυστέρηση, στην αποστολή της απαιτούμενης πλατφόρμας από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι ΜΟΝΙΜΟΙ κάτοικοι Μαρτίνου & Λάρυμνας από σήμερα 7 Φεβρουαρίου 2019 και έως 19 Μαρτίου 2019 μπορούν να προσέρχονται σε όλα τα Κ.Ε.Π. του Δήμου Λοκρών καθώς και στο κοινοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Μαρτίνου προκειμένου να πιστοποιηθούν στο ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, καταθέτοντας αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ούτως ώστε να επιλέξουν μεταξύ των παρόχων COSMOTE TV και DIGEA οι οποίοι θα παρέχουν δωρεάν σύνδεση, εξοπλισμό και εγκατάσταση των αναμεταδοτών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή κάθε άλλου επίσημο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
  2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού 2018
  3. Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο.
  4. Αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ