Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Υδρονομέων άρδευσης

2022-03-21

Πρόσληψη δύο (2) υδρονομέων άρδευσης για κάθε μια από τις παρακάτω κοινότητες ενόψει της αρδευτικής περιόδου του έτους 2022 αρχομένης από την ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι 25-09-2022. 

Η αρδευτική περίοδος κάθε έτους ξεκινά την 25η Απριλίου και λήγει την 25η Σεπτεμβρίου. 

 Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων για το Δήμο Λοκρών ορίζεται ως ακολούθως: 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 4/37/2022 

1) Κοινότητα Αταλάντης θέση ενός (1) υδρονομέα υπεύθυνου για την Κοινότητα Αταλάντης της Δ.Ε. Αταλάντης και Γουλεμίου της Δ.Ε. Δαφνουσίων 

2) Κοινότητα Εξάρχου θέση ενός (1) υδρονομέα 

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: 

1)Το χρόνο απασχόλησης των υπό πρόσληψη υδρονομέων στο Δήμο Λοκρών για την αρδευτική περίοδο έτους 2022. 

2)Τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων και την ονομασία του αρδευτικού δικτύου

 3) Την αμοιβή των υδρονομέων που καθορίζεται σύμφωνα με το ν.3205/2003 τα οποία θα εφαρμοστούν αναλογικά και για τις διατάξεις του ν.43254/2015 βάσει της τυχόν προϋπηρεσίας τους.  


Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση