Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών στην υπηρεσία πρασίνου.

2022-04-14

Την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών στην υπηρεσία πρασίνου, της κάτωθι ειδικότητας, με τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα διάρκειας δύο (2) μηνών:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Δήμος Λοκρών                            Λιβανάτες (ΔΕ Δαφνουσίων)                                ΥΕ Εργατών πρασίνουΔείτε ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ