Πρόσληψη 2500 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2021-2022

2022-01-16

Πρόσληψη 2500 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2021-2022

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αριθμ. 4827/Ε1 - ΦΕΚ Τεύχος B' 68/15.01.2022
Καθορισμός του αριθμού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) προς πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α΄134).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) προς πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α΄134), ως εξής:

Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Α1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 20

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 115

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 18

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 6

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 81

ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 329

ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 663

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 28

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 49

ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 8

ΣΥΝΟΛΟ 1.317

Α2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 70

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 312

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 149

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 85

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 26

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 29

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 3

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 25

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 64

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 32

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 5

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 62

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 12

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 54

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 59

ΠΕ81 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 9

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 26

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 12

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 6

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 79

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5

ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 4

ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1

ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 3

ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 3

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5

ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1

ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2

ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1

ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 4

ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 1

ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1

ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 1.155

Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

Β1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 12

ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 15

Β2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 5

ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 13

Εάν, μετά τις προσλήψεις των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ79.01, παραμένουν ακάλυπτα λειτουργικά κενά, δύνανται να προσλαμβάνονται, σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16.


Πηγή  www.odigostoupoliti.eu/proslipsi-2500-anapliroton-ekpaideftikon-scholikou-etous-2021-2022/