Προσλήψεις Πυροσβεστών για την αντιπυρική περίοδο

2019-05-02

Σε εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος αρ. 36 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 22 Απριλίου, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες όλης της χώρας, προχώρησαν στην πρόσληψη εποχικών πυροσβεστών από τους οικείους πίνακες προσληφθέντων.

Τα ονόματα των προσληφθέντων που σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα είναι 1.500, αναρτώνται στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», και η διάρκεια απασχόλησής τους θα είναι έξι (6) μήνες ήτοι από 2/5/2019 έως 31/10/2019.