Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

2019-06-22

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την26η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. με τα παρακάτω

θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 8,9 & 10/2019 .

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος Βλαχάβας).
Θέμα 2ο : Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Αταλάντης έτους 2019.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 3ο : Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος ¨παιδί & θάλασσα¨.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 4ο : Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της απόφασης ένταξης της ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών¨ με κωδικό ΟΠΣ 5002345 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα ¨ΕΣΠΑ 2014-2020¨

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 5ο : Χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έως 4 μήνες.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ ΚοςΑθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 6ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Δήμου Λοκρών για την λειτουργία Νηπιαγωγείου Θεολόγου

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ΚοςΑναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 7ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ ΚοςΠαναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 8ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ ΚοςΠαναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 9ο : Τοποθέτηση λυόμενης κατασκευής στο Δημοτικό γήπεδο Αταλάντης.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ. ΚοςΑθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 10ο : Επί αιτήσεως Κου Μιλτιάδη Συρόπουλου.

(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ΚοςΑναστάσιος Θεοχάρης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ