Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

2018-11-11

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Νο 25/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

1. κ. Αναστάσιος Θεοχάρης

2. κ. Νικόλαος Παπαχριστόπουλος

3. κ. Αλέξανδρος Κούρος

4. κ. Ηλίας Κολομτσάς

5. κ. Ιωάννα Παπαγεωργίου

6. κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 του N. 4555/2018 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 13η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9,30 π.μ. με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 10 : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την «Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ και ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Θέμα 20 : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λοκρών» από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Θέμα 30 : Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΔΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ του Δήμου Λοκρών »

Θέμα 40 : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών οικ. Έτους 2019

Θέμα 50 : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών οικ. Έτους 2019

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ