Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 5/2022 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

2022-04-09

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ


Θέμα 1ο : Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2022

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 2 : Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Λοκρών και του Ν.Π.Ι.Δ. «Φίλοι Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρούμελης».

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 3ο :Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 4ο :Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των τμημάτων των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λοκρών για το έτος 2022

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Αίτηση Χαρακτηρισμού περιοχή ακτογραμμής Θεολόγου -Αρκίτσας του Δήμου Λοκρών, ως Πρότυπος Τουριστικός Προορισμός Ολοκληρωμένης Διαχείρισης .

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Διαγράμμιση διάβασης πεζών και οδοσήμανση έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου Λιβανατών

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 7ο :Επί αιτήσεως παραιτήσεως από τακτικό μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγυης, της Κας Κατσαγάνη Θεοδώρας.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 8ο : Συμμετοχή του Δήμου Λοκρών στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

Θέμα 9ο : Χορήγηση άδειας προσθήκης Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής στο Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α. Κος Νικόλαος Ανεστάκος)

Θέμα 10ο : Μητρώο ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα Έλενα Κυριάκου)

Θέμα 11ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 12ο : Τοποθέτηση εμποδίων στάθμευσης επί της οδού Εθνικής Αντίστασης & Παύλου Μελά..

(Εισηγητής ο ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Μάϊτα Γιαννοπούλου