Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

2019-02-23

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό
Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 27η Φεβρουαρίου 2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ.

(Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ