Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:30

2022-01-23

 Η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:30, θα προηγηθεί ενημέρωση και συζήτηση και θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Οικονομικών Κο Χρήστο Σταϊκούρα .


Θα ακολουθήσει λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικών Δ.Σ. 6-16/2021

(Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μάϊτα Γιαννοπούλου)


Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Λοκρών περί Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15,6 ΜW της 'W.E. GRAIGOS NEW ENERGIES MIKE ' στη θέση ¨ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ ¨ του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιωτιδας (ΠΕΤ:2111663023).

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 3ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 4ο : Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Δ΄ τρίμηνου 2021.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 5ο : Κατανομή των δαπανών του Δήμου Λοκρών από τον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών » οικ. Έτους 2021.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 6ο :Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ..

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 7ο : Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών.

(Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)


Θέμα 8ο :Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας δήμου Λοκρών

(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα Έλενα Κυριάκου)


Θέμα 9ο : Επί αιτήσεως Κου Γεώργιου Διαμαντή του Ευαγγέλου (απαλλαγή από δημοτικά τέλη).

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)


Θέμα 10ο : Επί αιτήσεως Κου Καραπατή Δημήτριου (εταιρείας ΓΚΟΥΑΝΟ Ι.Κ.Ε.) περί νέας παροχής ύδρευσης.

(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)