Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη σχολή Αξιωματικών & σπουδαστών στη σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας , με το σύστημα των Πανελληνίων (2023-2024)

2023-03-17

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ



ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024


www.fireservice.gr 


Πληροφορίες:


1) τηλ.: 213215 7895-7896-7897-7898 (Επιτροπές Διενέργειας & Παραλαβής)

2) e-mail Πληροφοριών: epdiag@psnet.gr

3) e-mail αποστολής δικαιολογητικών: dikaiol@psnet.gr(ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης έως και την ολοκλήρωση των ΠΚΕ)


ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ.PDF