Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στο Δήμο Λοκρών

2023-01-15

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα από την περιοχή Λαμίας (Πρ. Αταλάντης) εξέδωσε ενημερωτικό σχετικά με τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

Την  Κυριακή 15.01.2023 λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του υποσταθμού θα πραγματοποιούνται διακοπές ρεύματος από τις 08:00 έως τις 09:00 και από 15:00 έως τις 16:00 στο σύνολο του Δήμου Λοκρών

Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για τεχνικές εργασίες μπορεί να υπάρξει μικρή μεταβολή στις ώρες διακοπής, δηλαδή να μειωθούν οι ώρες (το συνηθέστερο) ή αν προκύψουν απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες να γίνει μικρή υπέρβαση.