Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για θέσεις στάσιμου εμπορίου

2019-04-03

Ο Δήμος Λοκρών , με την 1 1/2/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ. , την 3/10/2019 απόφαση της Ο.Ε. και την 7/68/2019 απόφαση του Δ.Σ. ενημερώνει :

Α) Ανακαλεί την 1/6/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω της 1645/39546/8-3-2019 Απόφασης της Αποκ/νης Διοίκησης με την οποία ακυρώνει την 1-6-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει γνωμοδότηση της Αστυνομικής Αρχής σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,

Β) τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που πρόκειται να χορηγηθούν για το έτος 2019 στο Δήμο Λοκρών , καθώς και η χωροθέτηση των θέσεων άσκησης της δραστηριότητας να είναι ως εξής:

Δείτε ολόκληρη την απόφαση και τους Πίνακες ΕΔΩ