Πότε συμφέρει τα ζευγάρια κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση

2019-02-13

Ιδιαίτερη προσοχή σε 23 σημεία πρέπει να επιδείξουν φέτος οι έγγαμοι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2018. Τα σημεία αυτά αφορούν στις αλλαγές που επέρχονται φέτος όσον αφορά στην υποβολή και την εκκαθάριση των δηλώσεών τους.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα προκύπτουν από τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον τρόπο υποβολής και εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας των εισοδημάτων του 2018, οι έγγαμοι θα πρέπει να προσέξουν, φέτος, τα ακόλουθα σημεία:

1. Κοινή φορολογική δήλωση μπορούν να υποβάλουν οι έγγαμοι σύζυγοι χωρίς να κάνουν καμία γνωστοποίηση για την επιλογή τους αυτή στη Φορολογική Διοίκηση.

2. Οι έγγαμοι μπορούν να υποβάλουν χωριστά τις φορολογικές τους δηλώσεις, ο καθένας για τα εισοδήματά του, αρκεί μόνο ο ένας εκ των δύο να γνωστοποιήσει την επιλογή του αυτή στη Φορολογική Διοίκηση το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου. Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, στο σύνδεσμο: https://www.aade.gr/polites/eisodema/gnostopoiese-choristes-deloses. Την επιλογή για χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος μπορεί να τη γνωστοποιήσει οποιοσδήποτε από τους δύο συζύγους ή και οι δύο.

3. Αν κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν κοινή δήλωση.

4. Η γνωστοποίηση της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος πρέπει να γίνεται κάθε έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου. Θα πρέπει δηλαδή να επικαιροποιείται κάθε έτος από τουλάχιστον έναν εκ των δύο συζύγων μέχρι την προθεσμία αυτή, διαφορετικά θα υποβάλλεται κοινή δήλωση.

5. Χωριστή φορολογική δήλωση μπορούν, πάντως, αν θέλουν, να υποβάλουν φέτος και όσοι τελέσουν γάμο τον Μάρτιο του 2019 (μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης). Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή θα μείνει ανοιχτή ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

6. Επίσης χωριστή δήλωση μπορούν να υποβάλουν φέτος, αν θέλουν, και όσοι τελέσουν γάμο τον Φεβρουάριο του 2019 και δηλώσουν το γάμο στο Μητρώο της ΔΟΥ μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Και γι' αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή θα μείνει ανοιχτή ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Πηγή πληροφοριών: Ελεύθερος Τύπος