Πότε και πώς θα λειτουργήσει το Ταμείο Μικροπιστώσεων για αγρότες

2022-10-15

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της λειτουργίας του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, γνωστού ως και Ταμείου Μικροπιστώσεων.

Όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «εντός των επόμενων ημερών θα υπογραφεί η Συμφωνία Χρηματοδότησης του Ταμείου Μικρών Δανείων με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ως διαχειριστή. Θα ακολουθήσει η επιλογή των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που θα υλοποιήσουν το εργαλείο, στη βάση μιας ανοιχτής διαδικασίας» .

Παράλληλα επεσήμανε ότι «το ΥΠΑΑΤ συμμετέχει στο Ταμείο ως Εγγυητής με 21,5 εκατ. ευρώ. με στόχο να δώσει τη δυνατότητα δανεισμού στους αγρότες, χωρίς την απαίτηση εγγυήσεων για να αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες τους».

Οι πόροι αυτοί προέρχονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και αποτελούν το «κλειδί» για το άνοιγμα της «κάνουλας» της χρηματοδότησης του Ταμείου Μικροπιστώσεων που θα λειτουργήσει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Ποιοι θα είναι ευνοημένοι

Ευνοημένοι θα είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι αυτή την περίοδο αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας και πιέζονται από τις συνεχής εξωγενείς κρίσεις. «Αναγνωρίζουμε τις ανάγκες τους και τους στηρίζουμε με νέα και ευέλικτα εργαλεία και δράσεις. Το Ταμείο Μικροπιστώσεων είναι ένα τέτοιο εργαλείο που δημιουργήσαμε από κοινού τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Την απόφαση για την σύστασή του, την υπογράψαμε μαζί με τον Γιάννη Τσακίρη, τον Μάρτιο του 2022», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός και πρόσθεσε ότι είναι «ένα εργαλείο, με το οποίο οι αγρότες μας θα μπορούν να δανείζονται για τις έκτακτες ανάγκες τους έως 25.000 ευρώ, χωρίς εγγύηση και με μειωμένο επιτόκιο κατά 50%. Όπως και να συμμετάσχουν σε δράσεις ενίσχυσης τους που χρηματοδοτούμε μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα ακόμα σκέλος του ολοκληρωμένου συστήματος στήριξης των γεωργών, των κτηνοτρόφων και των επιχειρηματιών της υπαίθρου που έχουμε δημιουργήσει και διαρκώς αναπτύσσουμε στο Υπουργείο μας».

Τι θα ακολουθήσει μετά τη συμφωνία ΥΠΑΑΤ-ΕΑΤ

Μετά τη συμφωνία χρηματοδότησης που αναμένεται να υπογραφεί μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), η τελευταία θα προχωρήσει στην επιλογή των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που θα υλοποιήσουν το εργαλείο, στη βάση μιας ανοιχτής διαδικασίας. Οι εν λόγω Οργανισμοί μπορεί να είναι είτε Τράπεζες είτε πάροχοι μικροπιστώσεων.

Κατά τη διαδικασία της επιλογής διασφαλίζεται η μεταφορά των οικονομικών πλεονεκτημάτων, που απορρέει από τη συνεισφορά του ΠΑΑ, στους τελικούς ωφελούμενους και ειδικότερα όσον αφορά τουλάχιστον:

α) την μείωση του επιτοκίου και των προμηθειών

β) την μείωση ή και εξάλειψη των εξασφαλίσεων

Μετά την επιλογή τους οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί προχωρούν στην υλοποίηση του εργαλείου με την παροχή των προβλεπόμενων δανείων.

Προσφερόμενα Χρηματοδοτικά Προϊόντα/ Εργαλεία

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας υλοποιείται στο πλαίσιο των παρακάτω δράσεων του ΠΑΑ 2014 - 2020:

- Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις: Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου θα παρασχεθεί μέσω της Δράσης 4.1.4 («Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης με Χρηματοδοτικά Εργαλεία»).

- Στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου θα παρασχεθεί μέσω της Δράσης 4.2.4 («Στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικά προϊόντα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) με Χρηματοδοτικά Εργαλεία»).

Η συνεισφορά του ΠΑΑ

Μέσω του Ταμείου παρέχονται δάνεια για μικρές επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης προς γεωργούς και μεταποιητικές επιχειρήσεις με γεωργικό τελικό προϊόν. Το ΠΑΑ 2014 - 2020 συμμετέχει σε κάθε δάνειο παρέχοντας το 50% του κεφαλαίου με μηδενικό επιτόκιο ενώ το υπόλοιπο 50% συνεισφέρεται από τον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό.

Με τον τρόπο αυτό το ΠΑΑ 2014 - 2020 αναλαμβάνει μεγάλο μέρος του πιστωτικού κινδύνου, με συνέπεια τα δάνεια να παρέχονται με το ήμισυ του επιτοκίου της αγοράς και με σαφώς μειωμένες ή και μηδενικές εξασφαλίσεις.

Το εργαλείο θα μπορεί να συνδυάζεται σε μια πράξη με επιχορηγήσεις, ώστε να παρέχεται επιδότηση επιτοκίου για περιορισμένο διάστημα από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης ή/και τεχνική στήριξη στους ωφελούμενους γεωργούς και μεταποιητές προκειμένου να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν σωστά το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Τέλος, στο πλαίσιο του εργαλείου και μετά από σχετική συνεννόηση με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ένα μέρος των πόρων δύναται να διατεθεί κατά προτεραιότητα σε κτηνοτρόφους με σκοπό την κάλυψη του αυξημένου κόστους ζωοτροφών.