Ποιοι θα έχουν έκπτωση 3% στον φόρο εισοδήματος

2022-03-23

Έκπτωση 3% στον φόρο εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021 θα έχουν τα φυσικά πρόσωπα εάν τον καταβάλουν εφάπαξ , όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της τροπολογίας που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι η έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος το 2020 ήταν 2%.Αναλυτικά, στο άρθρο 2 αναφέρονται τα εξής:Παροχή έκπτωσης στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου για το φορολογικό έτος 2021 - Προσθήκη παρ. 79 στο άρθρο 72 του ν. 4172/20131. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται παρ. 79 ως εξής: «79. Όταν ο φόρος που οφείλεται, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, καταβληθεί εφάπαξ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης, δηλαδή, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός, την 29η Ιουλίου 2022, παρέχεται, στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενών με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).».


Πηγή    www.enikos.gr/economy/poioi-tha-echoun-ekptosi-3-ston-foro-eisodimatos/1775481/