Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση και ποιοι εξαιρούνται

2022-03-04

Φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν για πρώτη φορά όσοι έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη ηλικίας εντός του 2021.
Όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, κάποιος που συμπλήρωσε τα 18 έτη ηλικίας εντός του 2021 υποχρεούται να υποβάλει φέτος μόνος του φορολογική δήλωση εφόσον:

-Είναι έγγαμος.

-Έχει στο όνομά του οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης (ΙΧ αυτοκίνητο, σκάφος κ.λπ.).
-Προχώρησε εντός του 2021 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος.

-Ίδρυσε εντός του 2021 οποιαδήποτε επιχείρηση στο όνομά του.

-Απέκτησε εντός του 2021 οποιασδήποτε άλλης μορφής εισόδημα (π.χ. από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια κ.λπ.)

-Δεν διαμένει στην ίδια κατοικία με τους γονείς του , αλλά μένει σε κτίσμα στο οποίο κατέχει έστω κι ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο του παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς του ή από κάποιον φίλο του.
Οι εξαιρέσεις
Ωστόσο από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης εξαιρούνται φέτος όσοι έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη εντός του 2021 και δεν είχαν το προηγούμενο έτος εισοδήματα, ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων, ή εφόσον είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.