Λοκρίδα, ο τόπος του Λοκρού...γιού του Διός 

Παράταση στην εμπρόθεσμη καταβολή του ΕΛΓΑ

2019-04-02

Την παράταση του χρόνου καταβολής της ειδικής εισφοράς έτους 2018 ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 31 Ιουλίου 2019.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία αυτή αφορά στους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές το 2018. Οι παραγωγοί αυτοί θα πρέπει μέχρι την 31 Ιουλίου 2019 να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2018, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν.

Οι παραγωγοί μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση πληρωμής των ασφαλιστικών του εισφορών καλώντας τον αριθμό 1540 οποιαδήποτε ημέρα και ώρα.

Πηγή: agrolamia.gr