Οκτώ προσλήψεις Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Λοκρών

2019-06-10

Στην πρόσληψη οκτώ ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στο που προήλθαν από τα ακραία καιρικά φαινόµενα της 29ης και 30ης Σεπτεµβρίου 2018, προχώρησε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Λοκρών.

Τα άτομα που ανταποκρίθηακν στην ανακοίνωση του ∆ήµου Λοκρών για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ., υπέγφραψαν σύμβαση από 8/6/2019 με ισχύ έως 30/9/2019.

Οι θέσεις είναι: ΥΕ Εργατών καθαριότητας (6), ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (1), ∆Ε Χειριστής Γκρέϊντερ (1).