Οι Περιφερειακοί Συντονιστές των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.)- Ποιοι ορίστηκαν στη Φθιώτιδα

2019-07-21

Ορίσθηκαν από τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Νέστορα Αντωνίου οι Περιφερειακοί Συντονιστές των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 5ης Υ.ΠΕ. με τους αναπληρωτές τους.

Οι αρμοδιότητές τους περιορίζονται στα όρια των Το.Π.Φ.Υ. της περιφερειακής ενότητας που έχουν οριστεί όπως αναφέρονται στο σχετικό νόμο.

Τα ονόματα:

Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1.Τσεβάς Κωνσταντίνος (Συντονιστής)

2.Γκούρλιας Κωνσταντίνος (Αναπληρωτής)

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

1. Αβακιάν Ιωάωα (Συντονιστής)

2.Πινακά Ουρανία (Αναπληρωτής)

Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.Γιάκιμοβα Πολύζου Βέσελα (Συντονιστής)

2.Μητσιάδου Ελένη (Αναπληρωτής)

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1.Γκιζλής Βασίλειος (Συντονιστής)

2.Λάμπρου Γεώργιος (Αναπληρωτής)

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1.Κεράνη Ηλιάνα (Συντονιστής)

2.Χονδρογιάννη Νεοκλεία (Αναπληρωτής)

Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1.Μαλτέζης Κυριάκος (Συντονιστής)

2.Ληξουριώτης Χαράλαμπος (Αναπληρωτής)

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

1.Σκουμπρή Παναγιώτα (Συντονιστής)

2.Δομάγερ Φίλιππος Ριχάρδος (Αναπληρωτής)

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

1 .Καραθανασοπούλου Δημητρία (Συντονιστής)

2.Παπαλέξης Ελευθέριος (Αναπληρωτής)

Οι Συντονιστές έχουν τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για τρία (3) έτη, μετά από αίτησή τους στη Διεύθυνση της οικείας Υ.Πε.

Πηγή  thessalianews.gr