Οι αγροτικές επιδοτήσεις μειώνουν τον αριθμό δόσεων αποπληρωμής χρεών προς την εφορία

2019-06-22

Ένας σημαντικός όρος εμποδίζει πολλούς αγρότες οφειλέτες του Δημοσίου να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς την εφορία σε πολλές μηνιαίες δόσεις, με αποτέλεσμα να διαψεύδονται οι προσδοκίες πολλών οφειλετών με σχετικά χαμηλά εισοδήματα για τακτοποίηση των οφειλών με «ευνοϊκούς όρους και πολλές δόσεις». Στην πρόσφατα εκδοθείσα εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εφαρμογή της ρύθμισης των 120 δόσεων για τις οφειλές προς την εφορία, διευκρινίστηκε ότι στο «συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017», το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού και του ύψους των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, συμπεριλαμβάνονται «όλα τα ατομικά πραγματικά εισοδήματα φορολογούμενα, απαλλασσόμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς και ανεξάρτητα από το αν τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης».
Η διευκρίνιση αυτή της ΑΑΔΕ σημαίνει ουσιαστικά ότι στο συνολικό εισόδημα του έτους 2017, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για να προσδιοριστεί ο αριθμός και το ύψος των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- ακόμη και οι αγροτικές επιδοτήσεις.
Συγκεκριμένα η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι «όσον αφορά το εισοδηματικό κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 98 του νόμου 4611/2019 για την υπαγωγή στη ρύθμιση περιλαμβάνει όλα τα ατομικά πραγματικά εισοδήματα φορολογούμενα, απαλλασσόμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο ή αυτοτελών και ανεξάρτητα αν από το αν τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε εισφορά αλληλεγγύης».

Πηγή  https://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=114919