Λοκρίδα : Νομοθεσία Εκπαίδευσης - Οργάνωσης και Λειτουργίας Νηπιαγωγείων 2022 - 2023

2022-10-03

Αρχή πολιτείας απάσης νέων τροφά.- Θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η ανατροφή των νέων.

Πυθαγόρας


Τις τελευταίες ημέρες η συντακτική μας ομάδα έχει γίνει αποδέκτης διαφόρων κωμικοτραγικών καταστάσεων  που σχετίζονται με την εκπαίδευση μαθητών νηπιακής ηλικίας και που έχουν να κάνουν με την αυθαιρεσία των αποφάσεων κάποιων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λοκρών. 

Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί βάση των καταγγελιών αλλά και των στοιχείων που έχουμε στα χέρια μας   αδιαφορώντας για τους νόμους  λειτουργούν αντισυμβατικά της θέσης τους καλυπτόμενοι  κάτω από ένα μυστηριώδη πέπλο υποστήριξης από άνωθεν κύκλους...  

Ενημερώνουμε λοιπόν τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς  ότι  όσο ψηλά και αν  βρίσκεται ο "Μπάρμπας στην Κορώνη" δεν έχουμε θέμα αναφοράς  ακόμα και σε αυτόν... αλλά επί της παρούσης δεν θα μπούμε στην διαδικασία του να   κατονομάσουμε πρόσωπα και καταστάσεις λόγο της λεπτότητας του θέματος.  Επίσης ενημερώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι είμαστε υπόλογοι των γραφόμενων μας όποτε  και αν μας ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Επειδή  όλο αυτό είναι τουλάχιστον λυπηρό και συνάμα  αντιεκπαιδευτικό αποφασίσαμε σαν πρώτη μας κίνηση να επισυνάψουμε στην παρούσα ανάρτηση μας  την ισχύουσα  Νομοθεσία Εκπαίδευσης - Οργάνωσης και Λειτουργίας Νηπιαγωγείων 2022 - 2023, ώστε να λάβουν γνώση οι υπεύθυνοι και να φροντίσουν να δοθεί η απαιτούμενη λύση ΧΘΕΣ!!! 

Ξέρουμε ότι με τα γραφόμενα μας μπορεί να χαρακτηρισθούμε ακόμα και γραφικοί απαιτώντας λύση του θέματος σε παρελθοντικό χρόνο, αλλά η ερώτηση που προκύπτει είναι ποιος είναι αυτός που μπορεί να παίξει με την ψυχοσύνθεση ενός παιδιού;   

Τελειώνοντας θεωρούμε σκόπιμο προς αποφυγή παρεξηγήσεων  να αναφέρουμε ευθαρσώς στο αναγνωστικό μας κοινό, ότι ουδεμία ευθύνη επί του θέματος δεν έχει ο Δήμαρχος Λοκρών κος Θανάσης Ζεκεντές καθώς και ο υπεύθυνος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών κος Ιωάννης Μπονόβας.


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2022 - 2023


Αρ.Πρωτ.Φ.7/109162/Δ1/08-09-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΤΜΗΜΑ Α΄
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α
Email spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες
Β. Παπαβρόντος (Π.Ε.)
: Σ. Λαπατά (Π.Ε.)
: Ε. Παναγιωτοπούλου (Ε.Α.Ε.)
: Π. Ρούνη (Ι.Ε.)
Τηλέφωνο:
: 210 344 2249 (Π.Ε.)
: 210 344 3372 (Π.Ε.)
: 210 344 2190 (Ε.Α.Ε.)
: 210 344 3464/3391 (Ι.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-2023»

Σχετ. έγγραφο: Η με αρ. πρωτ. 1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων ( Β΄ 8)

Α. Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων

1. Έναρξη σχολικού έτους 2022 - 2023

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023, και πριν την έναρξη των μαθημάτων σε επίπεδο σχολικής μονάδας γίνονται όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου καθώς και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Κατά την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, ο καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου. Οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες από τις 8.15 έως τις 8.30 και θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του αγιασμού σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου που θα περιλαμβάνει οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.

Στην αρχή του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) εβδομάδων μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο Νηπιαγωγείο για νήπια/προνήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους. Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του προνηπίου/νηπίου. Μετά την πάροδο των δύο (2) εβδομάδων, το σύνολο των νηπίων/προνηπίων ακολουθεί κοινό ωράριο, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 2, του Π.Δ 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου καταρτίζεται σύμφωνα α) με το κεφ. Β΄ του άρθρου 11 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) με την παρ. 3 του άρθρου 371 του ν. 4957/2022 (Α' 141).

Ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει:

α) το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλους/όλες τους/τις μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια), αφορά όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις 8:30 μέχρι τις 13:00,

β) το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13:00 μέχρι τις 16:00 και

γ) το Νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου που θα εφαρμοστεί στις σχολικές μονάδες της υπό στοιχεία Φ7/ΦΜ/98404/Δ1/10-8-2022 ΥΑ (Β΄ 4215) από τις 13.00 έως τις 17.30.

Στο πλαίσιο του Προαιρετικού και Νέου, Αναβαθμισμένου Ολοήμερου Προγράμματος υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας τμήματος Πρόωρης Υποδοχής από 7:45 μέχρι 8:30.

Από το σχολικό έτος 2022-2023 για τις σχολικές μονάδες της υπό στοιχεία Φ7/ΦΜ/98404/Δ1/10-8-2022 ΥΑ (Β΄ 4215) τίθεται σε εφαρμογή πιλοτικά νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Νηπιαγωγείου καθώς προστίθενται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος ολοήμερου προγράμματος δύο (2) διδακτικές ώρες και συγκεκριμένα η πέμπτη (5η) και η έκτη (6η), διάρκειας τριάντα (30) λεπτών η καθεμία.

Συγκεκριμένα, στην 5η διδακτική ώρα εντάσσεται ανάπαυση/ελεύθερο παιχνίδι/ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ενώ η 6η διδακτική ώρα δύναται να αξιοποιείται, κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, από τον εκπαιδευτικό για ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι και ανατροφοδότηση.

Η Πρόωρη Υποδοχή μαθητών/τριών (7:45-8:30), αποτελεί διδακτική ώρα για τον/την εκπαιδευτικό και ανατίθεται σε έναν/μία από τους/τις εκπαιδευτικούς του πρωινού προγράμματος. Η υποδοχή των μαθητών/τριών είναι διάρκειας 15' λεπτών και γίνεται από 7:45 έως 8:00 για το τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και από 8:15 έως 8:30 για το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα.

Η προετοιμασία για την αποχώρηση των μαθητών/τριών

 1. από το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται από τις 12.45 έως τις 13.00 με ώρα αποχώρησης στις 13:00
 2. από το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα από τις 15:45 έως τις 16:00 με ώρα αποχώρησης στις 16.00. και
 3. από το Νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου για την 1η αποχώρηση από τις 15.45 έως 16.00 με ώρα αποχώρησης στις 16.00 και για την 2η αποχώρηση από τις 17.15 έως τις 17.30 με ώρα αποχώρησης στις 17.30 με τη λήξη του προγράμματος.

Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Διευθυντή/ντρια - τον/την Προϊστάμενο/η του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 1,1 κεφ. Β ΠΔ 79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 371 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε Νηπιαγωγείου, ύστερα από συνεργασία με τον/την Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών θεμάτων, παρ. 3 άρθρο 11 κεφ. Β ΠΔ 79/2017 (A'109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών. Στη συνέχεια, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα για θεώρηση στον/στην Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 11 κεφ. Β ΠΔ 79/2017 (A' 109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο/η οποίος/α επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αντίγραφο στέλνει για ενημέρωση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το ΕΩΠΔ αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων.

Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) είναι δυνατό να τροποποιείται η ώρα έναρξης και λήξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου αναλόγως των τοπικών ή άλλων συνθηκών χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά τους, σύμφωνα με την παρ. 7 περ. στ του κεφ. Β' του άρθρου 11 του ΠΔ 79/2017 (Α'109).

Οι Νηπιαγωγοί κατά την εφαρμογή του Ωρολογίου Προγράμματος είναι απαραίτητο να λαμβάνουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο, καθώς και την πολυμορφία και ανομοιογένεια κάθε τάξης νηπιαγωγείου, δίνοντας προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών/τριών. Οι δραστηριότητες που αφορούν στις μαθησιακές περιοχές των Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και μπορούν να λάβουν τη μορφή Σχεδίου Εργασίας (project), θεματικής προσέγγισης ή/και διαθεματικών οργανωμένων δραστηριοτήτων. Αυτονόητο δε είναι ότι το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο) κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του προγράμματος ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών.

Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δε σημαίνει αλλαγή δραστηριότητας. Ο/Η Νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να προσαρμόζει τον χρόνο των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης.

Τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία ακολουθούν το εκάστοτε ισχύον Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα των αντιστοίχων τύπων δημοσίων σχολείων (αρ. 4, παρ.1, του ν. 682/1977 (Α΄244)). Πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 4 του ν.682/1977 (Α'244), όπως αντικαταστάθηκε τελικά με το άρθρο 3 (περ. 1) του ν. 4713/2020 (Α'147).

Τα Ειδικά Νηπιαγωγεία ακολουθούν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που ορίζεται στην υπό στοιχεία 94189/Δ3/29-07-2021 Υ.Α. (Β'3540) με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ: 85317 /Δ3/29-05-2019 Υ.Α (Β' 2171) με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου»-«Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

3. Ωράριο Νηπιαγωγών - Συμπλήρωση Ωραρίου

Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών καθορίζεται με την με αριθ. 127187/E1/01-08-2016 (Φ.Ε.Κ. 2524/2016, τ.Β', ΑΔΑ: Ω2ΟΘ4653ΠΣ-Ι41) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία».

Α. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, έχουν διδακτικό ωράριο είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως.

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, το ωράριο των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν με προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

• Νηπιαγωγείο με προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα και λειτουργία τμήματος πρόωρης υποδοχής :

Στον/στην Στον/στην εκπαιδευτικό του Βασικού Υποχρεωτικού Προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 7:45- 12:10 και αντίστοιχα στον/στην εκπαιδευτικό του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 12:10 -16:00. αντίστοιχα στον/στην εκπαιδευτικό του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 12:10 -16:00.

• Νηπιαγωγείο με προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα, χωρίς λειτουργία τμήματος πρόωρης υποδοχής:

Στον/στην εκπαιδευτικό του Βασικού Υποχρεωτικού Προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 8:15- 13:00 και στον/στην εκπαιδευτικό του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ανατίθεται το ωράριο 12:10-16:00. Στην περίπτωση αυτή, στον/στην Προϊστάμενο/η ανατίθενται τέσσερις (4) ώρες διδακτικό ωράριο την ημέρα και συμπληρώνει την 5η διδακτική ώρα του/της με άσκηση διοικητικού έργου, είτε εργάζεται στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα είτε στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ωστόσο, σε περίπτωση λειτουργίας και δεύτερου Προαιρετικού Ολοήμερου τμήματος, κατά τη διάρκεια της κοινής παραμονής τους, ο/η ένας/μία νηπιαγωγός ασκεί διδακτικό έργο, ενώ ο/η άλλος/η διοικητικό εκ περιτροπής και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ανάθεσης διοικητικού έργου για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου, οι Νηπιαγωγοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο.

• Στο Νέο Αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου,

ο/η νηπιαγωγός του τμήματος διευρυμένου ωραρίου του Ολοήμερου Προγράμματος με ωράριο από τις 13:30 -17:30 συνεργάζεται στη διδασκαλία με τον/την νηπιαγωγό του Τμήματος του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος έχει ωράριο από τις 12:10 έως 16:00. Συνεπώς, από τις 13:30 έως τις 16:00 υπάρχει συμπαρουσία στην τάξη των δύο εκπαιδευτικών, οι οποίοι/ες λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά και υποστηρικτικά. Κατά το διάστημα από 16:00 έως 17:30, ο/η νηπιαγωγός του Τμήματος διευρυμένου ωραρίου του Ολοήμερου Προγράμματος αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου τη διδασκαλία στην τάξη σύμφωνα με την υπό στοιχεία 106006/Δ1/1-9-2022 Υ.Α. (Β' 4215).

Β. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία διαμορφώνεται ως εξής 127187/E1/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524Β, ΑΔΑ: Ω2ΟΘ4653ΠΣ-Ι41):

 1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.
 2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.
 3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία:
  Ι) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,
  II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,
  III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και
  IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας

Επισημαίνεται ότι, οι Διευθυντές/ντριες- Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων φροντίζουν ώστε όλοι/όλες οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό ωράριό τους. Ως προς το εργασιακό ωράριο σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται το άρθρο 245 του ν. 4512/2018 (Α΄5) σύμφωνα με το οποίο ο/η εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των έξι (6) ωρών.

Ως προς την ανάθεση διδασκαλίας και των εξωδιδακτικών εργασιών από τον/την Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 100 & 101 του ν.4823/2021 (Α΄136) αντίστοιχα.

4. Κατανομή τμημάτων

Τα Νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των Νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια, ή πολυθέσια. Σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111) ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα είναι δεκαπέντε(15) μαθητές/τριες για τα διθέσια και άνω Νηπιαγωγεία και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4589/2019 (Α΄13) πέντε (5) μαθητές/τριες σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα στο Νηπιαγωγείο καθορίζεται στους είκοσι πέντε (25) σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6, παρ. 2, ΠΔ 79/2017 (Α'109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι η κατανομή των μαθητών/τριών σε τμήματα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η ηλικία (νήπια/προνήπια), το φύλο και οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο να υπάρξει μια ισόρροπη κατανομή των μαθητών/τριών στα τμήματα.

Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ανατίθενται στους/στις εκπαιδευτικούς τα τμήματα. Ο/Η εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το τμήμα που του/της ανατίθεται για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο/η Διευθυντής/ντρια -ο/η Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4823/2021 (Α΄136) και την παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4823/2021 (Α΄136).

Συνιστάται, επίσης, στους/στις εκπαιδευτικούς για παιδαγωγικούς και λόγους δεοντολογίας να μην αναλαμβάνουν τμήματα στα οποία φοιτούν τα τέκνα τους.

Στα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, ο αριθμός νηπίων είναι ο αναγραφόμενος στην Υ.Α. χορήγησης της άδειας αυτών, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017 (Α'109), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111). Στην Υ.Α. χορήγησης της άδειας του νηπιαγωγείου συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση του ποσοστού 10%, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 682/1977(A' 244). Τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία μπορούν να καθορίζουν τον ελάχιστο αριθμό των νηπίων ανά τμήμα, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τις διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.682/1977 (A'244), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4713/2020 (A'147).

Στα Ειδικά νηπιαγωγεία ο αριθμός των μαθητών/τριών ανά τμήμα καθορίζεται στη παράγραφο 3 «Κατανομή μαθητών- Δημιουργία Τμημάτων- Αναθέσεις μαθημάτων» της υπό στοιχεία 63383/Δ3/27/05/2022 Εγκυκλίου του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023 - Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος ».

5. Συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία

Στα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ.13 του άρθρο 6, και στις παρ. 7 & 8 του άρθρου 19, του Π.Δ 79/2017 (Α'109), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και στην παρ. 3 του άρθρου 371 του ν. 4957/2022 (Α' 141), όπου οι εγγραφές είναι κοινές και συγκροτούνται κοινά τμήματα:
α) Πρόωρης Υποδοχής
β) Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος και
γ) Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων των συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων συνεδριάζουν και ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών/ντριών- Προϊστάμενων των Νηπιαγωγείων, ορίζουν από κοινού τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στην Πρόωρη Υποδοχή. Σε περίπτωση διαφωνίας, εκδίδεται απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142).

6. Λειτουργία προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος και Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου

1. Σύμφωνα με την παρ. 7, του κεφ. Β, του άρθρου 11 του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109) σε όλα τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Νηπιαγωγεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Στα 1/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 5 φοιτούντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια). Τα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία που έχουν κοινή σχολική περιφέρεια και κοινές εγγραφές λογίζονται ως ενιαία σχολική μονάδα και ανάλογα με τα τμήματα που λειτουργούν θα υπολογίζεται ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος.

β) Στα 2/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 10 φοιτούντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια).

γ) Στα 3/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 14 φοιτούντες μαθητές/τριες (νήπια/προνήπια).

Όταν ο αριθμός των μαθητών/τριών που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με απόφαση του Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ.δ της παρ. 7, του κεφ. Β, του άρθρου 11 του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Στις σχολικές μονάδες της υπό στοιχεία Φ7/ΦΜ/98404/Δ1/10-8-2022 ΥΑ (Β΄ 4215) Υ.Α. δύναται να λειτουργήσει νέο, αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου με την προϋπόθεση ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών να είναι πέντε (5) νήπια/προνήπια στα μονοθέσια νηπιαγωγεία, επτά (7) νήπια/προνήπια στα διθέσια και δέκα (10) νήπια/προνήπια στα τριθέσια και άνω σύμφωνα με το άρθρο 371 του ν.4957/2022 (Α΄ 141).

Σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.6/18466/Δ1/18-2-2022 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23» αναφέρεται ότι στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου χωρίς προϋποθέσεις.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2022-2023 οι γονείς/κηδεμόνες των οποίων τα τέκνα θα φοιτήσουν στα Νηπιαγωγεία της υπό στοιχεία Φ7/ΦΜ/98404/Δ1/10-8-2022 Υ.Α. (Β΄ 4215) που θα εφαρμόσουν το Νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου καλούνται να δηλώσουν την ώρα αποχώρησης των τέκνων τους από το Ολοήμερο σύμφωνα με την υπό στοιχεία 106012/Δ1/1-9-2022 Εγκύκλιο.

Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας- Προϊσταμένου/ης του Νηπιαγωγείου, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναλυτική κατάσταση φοιτούντων μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής παρ 7δ & ε Κεφ Β' άρθρο 11 Π.Δ. 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όταν ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, παρ 7δ & ε Κεφ Β' άρθρο 11 Π.Δ. 79/2017 (Α΄109 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το γεύμα των μαθητών/τριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. Ο/Η Νηπιαγωγός στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, βοηθά και καθοδηγεί τους/τις μαθητές/τριες ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. Σε κάθε περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους/στις μαθητές/τριες μέχρι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.

Υπενθυμίζεται ότι για τη σίτιση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ισχύει η με αρ. πρωτ. Δ1β/Γ.Π.οικ.68181/22-10-20 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Σίτιση μαθητών σε ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά», η οποία διαβιβάστηκε στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το με αρ. πρωτ.Φ.7/ΜΚ/3206/Δ1/12-01-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ και η με αρ. πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ. 20157/1-4-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Σίτιση σε ολοήμερα σχολεία».

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος στα Ειδικά Νηπιαγωγεία ορίζεται στην υπό στοιχεία 85317/Δ3/29-05-2019 Υ.Α. (Β΄2171) με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου».

7. Ενδοσχολικός Συντονιστής

Για τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τα κριτήρια ορισμού, τον αριθμό Ενδοσχολικών Συντονιστών, τη διάρκεια θητείας τους στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους ισχύουν τα όσα ορίζονται στις παρ. 1 & 2 του άρθρου 92 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και στην υπό στοιχεία Φ12/102913/ΓΔ4/24-8-2022 Υ.Α. (Β΄ 4509).

8. Παιδαγωγικός σύμβουλος - μέντορας στη σχολική μονάδα

Για τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τα κριτήρια ορισμού, τον αριθμό των Παιδαγωγικών Συμβούλων - Μεντόρων, τη διάρκεια θητείας τους στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους ισχύουν τα όσα ορίζονται στις παρ. 1 & 2 του άρθρου 93 του ν.4823/2021 (Α΄ 136) και στην υπό στοιχεία 102919/ΓΔ4/24-8-2022 Υ.Α. (Β΄ 4509).

9. Επιτήρηση μαθητών/τριών - Ασφάλεια μαθητών/τριών - Διαλείμματα

Για την επιτήρηση των νηπίων ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109) και στο κεφ. Α του άρθρου 18 του Π.Δ. 79/2017(Α΄109), καθώς και στο άρθρο 36 της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (Β΄1340) Υ.Α. Οι εκπαιδευτικοί των Νηπιαγωγείων παραλαμβάνουν τους/τις μαθητές/τριες στην είσοδο της/των τάξης/τάξεων του Νηπιαγωγείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των νηπίων/προνηπίων δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών.

Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των νηπίων/προνηπίων και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών -Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου. Αποχώρηση μαθητή/τριας από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του/της (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών/τριών με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους) παρ. 10, άρθρο 12, Π.Δ. 79/2017, Α΄109).

Αιτήματα γονέων/κηδεμόνων για πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση μαθητών/τριών για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης, γίνονται δεκτά κατόπιν προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει με ακρίβεια η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας καθώς και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει τη βεβαίωση όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης, πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς (184795/Δ1/30-10-2017 Εγκύκλιο).

10. Άδειες εισόδου στα Νηπιαγωγεία

Α. Πρακτικές ασκήσεις

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 88 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊστάμενου/ης της σχολικής μονάδας αποφασίζεται η πραγματοποίηση στη σχολική μονάδα πρακτικής άσκησης από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι., καθώς και από καταρτιζόμενους και σπουδαστές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Στις περιπτώσεις διεξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων φοιτητών/τριών, οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης παρευρίσκονται υποχρεωτικά μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και είναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των μαθητών/τριών.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των μαθητών/τριών σε πρόσωπο ή φορέα.

Β. Επιστημονικές Έρευνες

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του ν. 4823/2021 (Α' 136), με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊστάμενου/ης της σχολικής μονάδας χορηγείται άδεια για τη διεξαγωγή έρευνας στη σχολική μονάδα από μέλη του προσωπικού ή φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή άλλων, δημόσιων ή ιδιωτικών, ερευνητικών ή παιδαγωγικών/εκπαιδευτικών φορέων. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της έρευνας στη σχολική μονάδα

Γ. Υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και εκδηλώσεων -Συνεργασία με τρίτους φορείς

Για την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και εκδηλώσεων καθώς και για την παρουσία ειδικών επιστημόνων, καλλιτεχνών κλπ. στα σχολεία, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο άρθρο 204 του ν. 4610/2019 (Α΄70) και στο άρθρο 87 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Ο/Η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας, μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή με δική του/της πρωτοβουλία, δύναται να αποφασίζει τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με κάθε φορέα που κρίνει σκόπιμο, με σκοπό τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε προγράμματα και δράσεις πολιτιστικού, αθλητικού, κοινωνικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα του άρθρου 87 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

Ειδικότερα εντός του σχολείου και κατά την διάρκεια του διδακτικού ωραρίου πραγματοποιούνται δράσεις με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία παρ.2 άρθρο 16, ΠΔ 79/2017 (Α΄109 ). Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, η παρουσία τρίτων προσώπων προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και την ενημέρωση του/της Προϊσταμένου/ης Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα με την παρ. 12 άρθρο 16 ΠΔ79/2017 (Α΄109 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, δράσεις φορέων που υλοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και δεν εντάσσονται στις εκπαιδευτικές δράσεις, υλοποιούνται μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος.

Δ. Άδειες εισόδου σε εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Αιτήματα τα οποία προέρχονται από εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με την πραγματοποίηση ρεπορτάζ, ταινιών, κλπ σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. του Υ.ΠAI.Θ. Στην περίπτωση που χορηγείται από το Υ.ΠAI.Θ η σχετική άδεια, η όλη διαδικασία της καταγραφής από τα Μ.Μ.Ε. οριοθετείται από τους κανόνες δεοντολογίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

11. Διαδικασία ενημέρωσης του myschool

Στα Νηπιαγωγεία, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών-Προϊσταμένων τους, στο πεδίο της πληροφοριακής πλατφόρμας myschool αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η ονομασία/επωνυμία του σχολείου χωρίς τους προσδιορισμούς «Κλασικό» και «Ολοήμερο» (πχ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ή 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ).

Το Πληροφοριακό Σύστημα myschool ενημερώνεται άμεσα με τα αντίστοιχα δεδομένα λειτουργίας της σχολικής μονάδας, με έμφαση στην ορθή αποτύπωση των δεδομένων του εκπαιδευτικού προσωπικού, των μαθητών/τριών και των τμημάτων που λειτουργούν.

Επισημαίνουμε πως με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας -Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας, με την έναρξη του σχολικού έτους και στους καθορισμένους χρόνους, επικαιροποιούνται τα δεδομένα του συστήματος myschool σε σχέση με όλα τα προβλεπόμενα πεδία. Επιπλέον, απαιτείται η επισταμένη παρακολούθηση των ανακοινώσεων/μηνυμάτων που αποστέλλονται από την ομάδα υποστήριξης του συστήματος, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 149084/ΓΔ4/8-9-2017 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

12. Ημερολόγιο σχολικής ζωής

Οι εγγραφές στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής αποτελούν ευθύνη των Διευθυντών/ντριών- Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων όπως ορίζεται στο άρθρο 20, κεφ. Α, παρ. 2 του Π.Δ. 79/2017 (A'109). Πρόσβαση ενημέρωσης στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου βιβλίου έχει όλο το διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής καταχωρίζονται στοιχεία της καθημερινής ζωής της σχολικής μονάδας και καταγράφονται με χρονολογική σειρά όλα τα στοιχεία, γεγονότα, συμβάντα που αναφέρονται στη σχολική ζωή και τη λειτουργία του σχολείου όπως εκδηλώσεις, συνεργασία με φορείς, έκτακτη απουσία εκπαιδευτικού, έκτακτη αλλαγή εφημερίας κ.λπ.

13. Συνεδριάσεις Συλλόγου διδασκόντων

Για τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109),) καθώς και στα άρθρα 37, 38 και 39 της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β΄1340) Υ.Α.

14. Σχολικό Συμβούλιο

Το άρθρο 51 του ν. 1566/1985 (Α΄167) αντικαθίσταται από το άρθρο 107 του ν 4823/2021 (Α΄136) και για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν οι παρ. 1, 3 & 4.

15. Συνεργασία Στελεχών - Επιμορφωτικές συναντήσεις

Τα στελέχη της εκπαίδευσης πραγματοποιούν συναντήσεις με τους/τις Διευθυντές/ντριες-Προϊσταμένους/ες των Νηπιαγωγείων, με τους οποίους συνεργάζονται στο πλαίσιο της παροχής ενημέρωσης, οδηγιών και κατευθύνσεων. Οι συναντήσεις αυτές επαναλαμβάνονται, καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 17 του Π.Δ. 79/2017 (A'109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών κατά το πρώτο δεκαήμερο της έναρξης του σχολικού έτους και το τελευταίο δεκαήμερο της λήξης, διοργανώνουν και πραγματοποιούν συσκέψεις και σεμινάρια με τους/τις εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους, με σκοπό την παροχή ενημέρωσης και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σχετικά με την εφαρμογή και λειτουργία του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Ε.Α.Ε. και οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου για την Εκπαίδευση και την Αειφορία προκειμένου να προγραμματίσουν τις επιμορφωτικές τους δράσεις στα Νηπιαγωγεία συνεργάζονται με τους/τις Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών για τον καλύτερο συντονισμό του έργου τους. Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών, στις ενημερωτικές/επιμορφωτικές αυτές συναντήσεις, είναι υποχρεωτική.

Με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος και καθορίζεται η θεματολογία τους με βάση ιδίως: α) τις ανάγκες της σχολικής μονάδας, β) τον φορέα υλοποίησης της επιμόρφωσης. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται εκτός του διδακτικού ωραρίου άρθρο 95 του ν. 4823/2021 (Α΄136).

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά σεμινάρια της παρ. 1 του άρθρου 95 είναι προαιρετική και συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους άρθρο 96 του ν.4823/2021 (Α΄136).

16. Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Κάθε σχολική μονάδα οφείλει να δημιουργεί και να λειτουργεί, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, τη οποίας το περιεχόμενο καθορίζεται στο άρθρο 105 του ν. 4823/2021 (Α΄136). Ως προς την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων των σχολικών μονάδων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του ν. 4823/2021 Α΄136)

17. Η Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος διενεργείται κάθε σχολικό έτος σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4823/2021 (Α'136).

Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή

1. Έναρξη ημερήσιου προγράμματος - προσέλευση μαθητών/τριών - αποχώρηση μαθητών/τριών - ασφάλεια μαθητών/τριών

Για τα θέματα που αφορούν την έναρξη του ημερήσιου σχολικού προγράμματος, την προσέλευση, αποχώρηση και ασφάλεια των μαθητών/τριών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο κεφ. Α΄ του άρθρου 18 του Π.Δ.79/2017, (Α΄109) και στο άρθρο 371 του ν. 4957/2022 (Α' 141).

2. Εκκλησιασμός - Προσευχή

Για τον εκκλησιασμό και την προσευχή των μαθητών/τριών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ΠΔ 79/2017 (Α'109), το κεφ. Β' παρ. 1 του άρθρου 18 του ΠΔ 79/2017 (Α'109), καθώς και οι διατάξεις της υπ. αρ.. 98268/Δ1/2021 (Β΄3675) Υ.Α αντίστοιχα.

3. Απουσίες μαθητών

Η φοίτηση των μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία είναι υποχρεωτική και διετούς φοίτησης άρθρο 88 του ν. 4871/2021 (Α' 246), παρακολουθείται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα myschool, παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ 79/2017 (Α΄109) και παρ. 1ε, άρθρο 204 του ν.4610/2019 (A'70) .

Στις περιπτώσεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109) ανήκουν και αυτές των μαθητών/τριών των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες αιτούνται πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση στο πρόγραμμα του σχολείου για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης των μαθητών/τριών, κατόπιν βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται, ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει την βεβαίωση, όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς (184795/Δ1/30-10-2017 Εγκύκλιο)

Σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών/τριών, ακολουθούνται τα όσα προβλέπονται στο ΠΔ 79/2017 (Α' 109 ) (άρθρο 13, παρ. 2, 3, 4).

4. Παιδαγωγικές συναντήσεις - Ενημέρωση για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών/τριών

Οι παιδαγωγικές συναντήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στο άρθρο 90 του ν. 4823/2021 (Α΄136). Ο/Η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας συγκαλεί τις παιδαγωγικές συναντήσεις άπαξ μηνιαίως, καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον/την Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας ή τον Σύλλογο των Διδασκόντων είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

Με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας- Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας, καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των παιδαγωγικών συνεδριών χωρίς να διαταράσσονται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και η εφαρμογή του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες επισκέπτονται το σχολείο κατά τις προγραμματισμένες συναντήσεις με τους/τις εκπαιδευτικούς και εκτάκτως, όταν κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από συνεννόηση και επικοινωνία με τον/την Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας.

5. Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Διδακτικές επισκέψεις- Εκδρομές)-Ενδοσχολικές εκδηλώσεις)

Με το άρθρο 16 του Π.Δ 79/2017(Α΄ 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 204 του ν.4610/2019 (Α'70) και το άρθρο 49 του ν. 4653/2020 (Α'12) ρυθμίζονται οι σχολικές δράσεις που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών, εντός και εκτός σχολείου.

Για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών εντός και εκτός της χώρας, με ή χωρίς διανυκτερεύσεις ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην υπό στοιχεία Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-20 (Β'2888) Υ.Α. με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

6. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο

Με τις παρ. 7 & 8 του άρθρου 6, του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και με την υπό στοιχεία Φ.7/ΦΔ/11479/Δ1/3-2-2022 Εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην επανάληψη φοίτησης νηπίων

7. Ενημέρωση μαθητών/τριών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων - προσκλήσεων

Το περιεχόμενο ανακοινώσεων-προσκλήσεων καθώς και κάθε εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, το οποίο προέρχεται από διάφορους οργανισμούς, οργανώσεις, φορείς ή ιδιώτες, δεν ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες χωρίς τη σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία 144456/Γ2/20-12-2005 Εγκύκλιο.

8. Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών

Για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών μέσα στον χώρο του σχολείου ισχύει η με υπό στοιχεία Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες».

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση ή η λειτουργία καμερών ασφαλείας στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου σύμφωνα με την ανωτέρω Εγκύκλιο.

9. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών/τριών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών/τριών διορθώνονται στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011 Εγκύκλιο του Υ.ΠAI.Θ.

Γ. Μαθητική Μέριμνα

1. Προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές

Στο πρώτο δεκαήμερο της έναρξης του σχολικού έτους, ο Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων:

α) Επικαιροποιούν το «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στη σχολική μονάδα» που βρίσκεται στη σχετική σελίδα Ο.Α.Σ.Π. και προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται πριν από τον σεισμό καθώς και στον προγραμματισμό και υλοποίηση των απαραίτητων ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

β) Επικαιροποιούν τον «Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών», λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες προστασίας για όλες τις μορφές φυσικών καταστροφών, ενημερώνουν τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς/κηδεμόνες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων.

2. Εμβολιασμός μαθητών και Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό των μαθητών/τριών ισχύει η με αριθ. πρωτ: Φ.6/451/115136/Γ1/16-09-2010 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε μαθητές/τριες, εντός του σχολικού ωραρίου, ισχύουν όσα αναφέρονται στη με αριθ.Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Όσον αφορά στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την επιληψία και τις πρώτες βοήθειες στον χώρο του σχολείου ισχύει η με υπό στοιχεία Φ.7/929/196238/Γ1/20-12-2013 Εγκύκλιος.

3. Εγγραφή και φοίτηση μαθητών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Α) Για την εγγραφή και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης των μαθητών/τριών Ρομά, ισχύουνα) η υπό στοιχεία αριθ. Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96, (Β΄893) Υ.Α. β) οι με υπό στοιχεία 116184/Γ1/10-9-2008, Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010 και 180644/Γ1/26-11-2013 Εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ και γ) οι παρ. 11 & 12 του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄109)

Β) Για την εγγραφή και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης των μαθητών/τριών - πολιτών τρίτων χωρών/αιτούντων διεθνούς προστασίας στις σχολικές μονάδες που λειτουργούν ΔΥΕΠ ισχύουν οι προβλέψεις της υπό στοιχεία 2099/ΓΔ4/9-1-2020 (Β'208) Υ.Α. «Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας».

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα κάτωθι:

 1. Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία της Υπηρεσίας Ασύλου ή άλλου ισοδύναμου, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία των μαθητών/τριών
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)
 3. Διεθνές πιστοποιητικό εμβολιασμών ή προφύλαξης, αναγκαίο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Σε περίπτωση που τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν εγκαίρως, ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο/η Συντονιστής/στρια του κέντρου υποδοχής από το οποίο προέρχεται ο/η μαθητής/τρια, αναλαμβάνει με δήλωσή του/της να τα προσκομίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περιπτώσεις μη προσκόμισής τους ο/η Διευθυντής/ντρια - Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου ενημερώνει την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Δικαιώματα μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι

Για τα δικαιώματα γονέων μαθητών/τριών οι οποίοι βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας/η μία από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους, ισχύει το άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα «Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας τέκνου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και η υπό στοιχεία Φ7/517/127893/Γ1/13-10-2010 Εγκύκλιος του Υ.ΠAI.Θ.

5. Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Για τους/τις μαθητές/τριες, που πρόκειται να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο και από σχετική ιατρική γνωμάτευση προκύπτει η ανάγκη λήψης μέτρων πρώιμης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης, οι γονείς/κηδεμόνες τους δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών/ τριών, από τον Σεπτέμβριο προ του έτους της πρώτης εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο, προκειμένου να ληφθούν εγκαίρως εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης αυτών και των οικογενειών τους με την έναρξη της φοίτησής των μαθητών/τριών στην οικεία σχολική μονάδα σύμφωνα με το άρθρο 229 του ν. 4823/2021 (Α'136).

6. Ενημέρωση εκπαιδευτικών

Ο/Η Διευθυντής/ντρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου οφείλει να ενημερώνει τόσο για θέματα εκπαιδευτικής νομοθεσίας όσο και για το περιεχόμενο των κείμενων διατάξεων τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου. Με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών καθώς και για οικολογικούς - περιβαλλοντικούς λόγους, απλουστεύεται η διαδικασία ενημέρωσης και κάθε διοικητικό έγγραφο που τους αφορά, αποστέλλεται από τη Διεύθυνση του σχολείου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).

7. Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων

Για κάθε θέμα που παρουσιάζεται στα σχολεία και δεν επιλύεται σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, ενημερώνεται άμεσα ο/η οικείος/α Περιφερειακός/η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης, από τους αρμόδιους Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου και τους/τις Διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι και δίνουν σχετικές οδηγίες για την αντιμετώπισή του.

8. Μέτρα προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023

Αναφορικά με τα θέματα που αφορούν στην προστασία από τη διάδοση του κορονοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023 ισχύουν τα όσα αναφέρονται στη με υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/7-9-2022 ΚΥΑ (Β' 4695) με θέμα «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣΠηγή  https://edu.klimaka.gr/nomothesia/55-katharismos-scholeiwn