Με εξαιρέσεις η υποχρεωτικότητα στον ΑΤΑΚ, χωρίς πρόσβαση τα ΚΥΔ στο ΟΣΔΕ

2022-05-04

Προαιρετική θα είναι στην φετινή δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2022 η αναγραφή του ΑΤΑΚ, για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του ακινήτου στις μισθωμένες «αρόσιμες γαίες» και στις «μόνιμες καλλιέργειες».

Ωστόσο για τους μισθωμένους «μόνιμους βοσκοτόπους» η αναγραφή ΑΤΑΚ είναι υποχρεωτική.

Τις ανώτερω διευκρινίσεις παρέσχε η ΑΑΔΕ για τους ιδιοκτήτες και ιδίως τους κληρονόμους αγροτεμαχίων ή μεριδίων αυτών, που τα εκμισθώνουν σε δικαιούχους της ΕΑΕ και δεν έχουν προβεί σε δήλωσή τους στο Ε9, με αποτέλεσμα τα αγροτεμάχια αυτά να μην διαθέτουν ΑΤΑΚ, ένα θέμα που έχει αναδείξει πολλάκις ο ΑγροΤύπος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ με «Θέμα: Σχετικά με την απόδοση ΑΤΑΚ αγροτεμαχίων», διευκρινίζεται ότι «τα ακίνητα αναγράφονται στην οικεία δήλωση Ε9 μεταξύ άλλων και από «δ) τους κληρονόμους ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα: δα) από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους, δβ) από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους, δγ) από τους μετά από αποποιήσεις κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, από το επόμενο έτος του θανάτου του κληρονομουμένου ή, στην περίπτωση που έχει δημοσιευθεί διαθήκη, από το επόμενο έτος της δημοσίευσης αυτής, χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης». Επιπλέον, σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής «...ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας...» Σημειώνεται ότι η δήλωση στο Ε9 δεν προϋποθέτει συμβολαιογραφική πράξη από τον δηλούντα, αλλά αρκεί η ύπαρξη του κληρονομικού του δικαιώματος, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω. Συνεπώς, γίνεται σαφές ότι οι από οποιαδήποτε αιτία κληρονόμοι υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) σε συγκεκριμένη προθεσμία, ακόμα και αν δεν έχει συνταχθεί η σχετική συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς. Κατόπιν των ανωτέρω, στην φετινή δήλωση ΕΑΕ 2022 η αναγραφή του ΑΤΑΚ για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του ακινήτου στις μισθωμένες «αρόσιμες γαίες» και στις «μόνιμες καλλιέργειες» είναι προαιρετική. Σκοπός είναι όλοι οι εκμισθωτές, άσχετα από την αιτία, στην οποία στηρίζουν το δικαίωμα εκμίσθωσης να ενημερωθούν και να προβούν στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), με βάση την οποία εκδίδεται ο αντίστοιχος ΑΤΑΚ. Δίδεται έτσι επαρκής χρόνος σε όλους τους ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν με την ανωτέρω υποχρέωσή τους.

Χωρίς πρόσβαση στο σύστημα τα ΚΥΔ

Με πολλά προβλήματα εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η μετάβαση της ΕΑΕ 2022 στο gov.gr. Οι μεν παραγωγοί όπως γράψαμε και την Τρίτη έχουν πρόσβαση στη δήλωση, αλλά πρακτικά η οριστικοποίηση αυτής είναι αδύνατη. Μπάχαλο την ίδια ώρα επικρατεί με την πρόσβαση των ΚΥΔ στο νέο σύστημα. Όπως λέει για παράδειγμα στον ΑγροΤύπο ο υπεύθυνος της πύλης ΟΣΔΕ του Συνεταιρισμού Αξιουπόλεως, κ. Δεμερτζής, παρότι έχουν υπογραφεί διμερώς οι συμβάσεις μεταξύ ΚΥΔ και ΟΠΕΚΕΠΕ, το σύστημα δεν δίνει πρόσβαση στα ΚΥΔ, παρά ζητάει επιπλέον εξαψήφιο κωδικό, που τα ΚΥΔ δεν έχουν. Κάπως έτσι, τονίζει ο ίδιος, δε μπορούν οι υπεύθυνοι των ΚΥΔ να πάρουν ούτε πρωτόκολλο για τις αιτήσεις και πάει πίσω όλη η διαδικασία, ενώ τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Όπως προσθέτει ο ίδιος, προφανώς δεν έχουν περαστεί στο νέο σύστημα όλα τα ψηφιοποιημένα αγροτεμάχια. Για πολλά προβλήματα στο νέο σύστημα κάνει λόγο και ο κ. Θανάσης Κούντριας, από την Αγρομηχανική Βόλου. Όλα αυτά, την επομένη της ανακοίνωσης Γεωργαντά για το άνοιγμα του ΟΣΔΕ...


Πηγή  www.agrotypos.gr/chrima/opekepe-ypaat/me-exaireseis-i-ypochreotikotita-ston-atak-choris-prosvasi-ta-kyd-sto-osde