Λοκρίδα για όλους: Προτάσεις για το Δημοτικό φωτισμό

2019-04-12

O δημοτικός φωτισμός είναι βασική ευθύνη κάθε Δημοτικής Αρχής, καθώς εντάσσεται στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, που προσφέρει στους Δημότες και για τις οποίες εισπράττει τα δημοτικά τέλη μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Κατά συνέπεια είναι υποχρέωση του δήμου να παρέχει εντός των Δημοτικών Διαμερισμάτων την κατάλληλη ποιότητα φωτισμού. 

  Οι κάτοικοι του Δήμου Λοκρών όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια διαμαρτύρονται για την ανεπάρκεια του δημοτικού φωτισμού και με μια πρώτη ματιά τη νύχτα γύρω μας, γίνεται σαφές ότι υπάρχει μεγάλη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας και διατίθενται υψηλά χρηματικά ποσά για δημοτική ηλεκτροδότηση, χωρίς οι Δημότες να έχουν ικανοποιητικό φωτισμό στους δρόμους και τα πεζοδρόμια για τους δυο βασικούς λόγους:

- Χρησιμοποιούνται λαμπτήρες πυρακτώσεως, υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και μικρής διάρκειας ζωής, με αποτέλεσμα να χρειάζονται σε τακτά διαστήματα αλλαγή με την αντίστοιχη διάθεση προσωπικού και οχημάτων του Δήμου για την αντικατάστασή τους. - Ανάπτυξη των δένδρων χωρίς σωστό κλάδεμα, η οποία κρύβει τους φωτιστικούς στύλους.

Για να έχουμε τον δημοτικό φωτισμό που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος Δήμος, που σέβεται τους πολίτες και το περιβάλλον, πρέπει να γίνουν τα εξής: 

 - Μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία σχετικά με την πυκνότητα της χωροταξικής θέσης των στύλων του δημοτικού φωτισμού και το σωστό ύψος τοποθέτησης των λαμπτήρων, ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητική φωταγώγηση των πεζοδρομίων και των οδών.

- Τοποθέτηση σύγχρονων στύλων δημοτικού φωτισμού, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων οικολογικών λυχνιών τεχνολογίας LED. Μπορούν να εξοικονομήσουν πάνω από το 90% της ενέργειας που σπαταλούν οι λαμπτήρες πυρακτώσεως και να αποσβέσουν έτσι την επένδυση της εγκατάστασής τους μέσα σε μια τετραετία κατά μέγιστο και παράλληλα έχουν εγγυημένη διάρκεια ζωής δεκαπέντε (15) χρόνια χωρίς συντήρηση ή αντικατάσταση. Είναι οι μόνες που επιτρέπουν τη ρύθμιση της κατεύθυνσης της δέσμης φωτισμού στα σημεία που πρέπει, δεν έλκουν τα έντομα και δεν χάνουν σε ισχύ με το πέρασμα του χρόνου. Οι στύλοι αυτοί μπορούν παράλληλα να χρησιμοποιηθούν και ως αναμεταδότες του διαδικτυακού δημοτικού ασύρματου δικτύου (internet wireless repeater) που θα προσφέρεται δωρεάν προς τους δημότες, όπως ήδη συμβαίνει σε άλλους Δήμους της χώρας. 

 - Όπου οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις των στύλων του δημοτικού φωτισμού διαχέουν το φως προς όλες τις κατευθύνσεις, θα πρέπει να τοποθετηθούν άμεσα ανακλαστήρες στην κορυφή τους, που να εκτρέπουν το εκπεμπόμενο φως προς τον δρόμο και το πεζοδρόμιο. Με τον τρόπο αυτό θα διπλασιαστεί αμέσως ο υπάρχων δημοτικός φωτισμός χωρίς ριζική αντικατάσταση των υπαρχόντων υποδομών και μεγάλα έξοδα.

- Το σωστό κλάδεμα των δένδρων που βρίσκονται στα πεζοδρόμια είναι βασικός παράγοντας που επηρεάζει τον φωτισμό των πεζοδρομίων και των αστικών οδών. Το κλάδεμα των δένδρων των πεζοδρομίων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα πιο χαμηλά κλαδιά να μην σκιάζουν τον δημοτικό φωτισμό. 

 - Τα κρεμαστά σώματα δημοτικού φωτισμού στη μέση του δρόμου μπορούν επίσης να αποτελέσουν ιδανική λύση φωτισμού των οδών, αφού είναι δυσκολότερη η πρόσβαση για βανδαλισμό. Προϋπόθεση όλων αυτών, βέβαια είναι η σωστή τους τοποθέτηση, η χρήση σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων και η σωστή πυκνότητά τους.

- Εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας με αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά συστήματα σε οροφές δημοτικών κτιρίων και πλατείες. 

 Ένας Δήμος φωτεινός με σύγχρονες επιλογές και με οικονομικό τρόπο, προσφέρει άνεση και ασφάλεια στη μετακίνηση μικρών και μεγάλων, προωθεί την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και δίνει τη δυνατότητα μελλοντικής μείωσης των δημοτικών τελών.

Παναγιώτης Καπουκίνης 

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Λοκρών (Εκλογική Περιφέρεια Οπουντίων) 

με τη Δημοτική Κίνηση «Λοκρίδα για όλους»