Λοκρίδα για όλους: Προτάσεις για την ύδρευση

2019-03-21

Η ύδρευση είναι κομβικής σημασίας υπηρεσία του Δήμου μας και αποτελεί ζήτημα, που απασχολεί κατά προτεραιότητα του Δημότες. Η Δημοτική Κίνηση «Λοκρίδα για όλους» θεωρεί πως η διασφάλιση της καλής ποιότητας του νερού είναι αναγκαία για τη δημόσια υγεία και προς την κατεύθυνση αυτή επιβάλλεται να γίνουν σειρά ενεργειών που θα διασφαλίσουν την επάρκεια του νερού, την άριστη κατάσταση του δικτύου και την επαρκή ενημέρωση των Δημοτών για την ποιότητα του νερού του δικτύου ύδρευσης.

Οι κλιματικές αλλαγές, η χρήση νιτρικών στις καλλιέργειες και η γήρανση των αντλιοστασίων, των δεξαμενών και του δικτύου ύδρευσης αλλάζουν καθημερινά τα δεδομένα. Ο Δήμος μας πρέπει να προετοιμαστεί, για να προλάβει τυχούσες δυσμενείς εξελίξεις που θα επηρεάσουν την ποσότητα και την ποιότητα του πόσιμου νερού. Για το σκοπό αυτό η πρότασή μας είναι να εκπονηθεί μελέτη για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου μας συνολικά αλλά και του κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος διακριτά. 

 Η σημερινή κατάσταση στο τομέα της ύδρευσης (σωλήνες αμιάντου, πεπαλαιωμένα αντλιοστάσια, ανεπάρκεια στην ασφάλεια με επαναλαμβανόμενες κλοπές υλικών, καλωδίων κ.α.) είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίον διαχειρίστηκε το ζήτημα η απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Στην πράξη ασχολήθηκε ελάχιστα και χωρίς να αποτελεί πραγματική προτεραιότητά της.

Για να βελτιωθεί η ύδρευση στο Δήμο Λοκρών, πρέπει επιτέλους να υιοθετηθούν συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις, οι οποίες σε άλλους Δήμους έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία. 

 Ειδικότερα:

 1. Ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

2. Εκπόνηση και αξιοποίηση μελέτης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου μας καθώς υπάρχουν ανεκμετάλλευτες ποσότητες πόσιμου νερού στον τόπο μας. 

3. Μελέτη και κατασκευή νέων αγωγών ύδρευσης, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, ότι πρέπει να γίνει για τη διασφάλιση της επάρκειας του νερού. 

4. Διεκδίκηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργου εγκατάστασης συστήματος τηλεμετρίας. 

5. Μελέτη για αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου (ειδικά όπου υπάρχουν σωλήνες αμιάντου), το οποίο σε πολλές περιπτώσεις βρίσκεται σε τραγική κατάσταση, ώστε να περιοριστούν οι συχνές βλάβες και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. 

6. Απομόνωση τμημάτων των δικτύων, ώστε να μην κόβεται το νερό σε όλη την περιοχή σε κάθε βλάβη. 

7. Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων και τακτικός καθαρισμός όλων των δεξαμενών. 

8. Σταδιακή αντικατάσταση από το Δήμο όλων των συμβατικών υδρομετρητών, με αντίστοιχους βαρέως τύπου ή και ακόμα πιο σύγχρονους π.χ. με GPS. 

9. Λήψη όλων εκείνων των μέτρων που θα διασφαλίζουν σε συγκεκριμένες περιοχές, ότι εξαιτίας της αύξησης των κατοίκων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν θα προκύψουν προβλήματα έλλειψης νερού. 

 10. Ανανέωση και συμπλήρωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μέσων ατομικής προστασίας των εργατοτεχνιτών ύδρευσης του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής τους και την καλύτερη ατομική τους προστασία. 

11. Καταγραφή και ξήλωμα όλων των παράνομων συνδέσεων, με τη βοήθεια ειδικών ηλεκτρονικών μηχανημάτων που δείχνουν τις παράνομες παροχές. 

12. Καταγραφή όλων των παροχών - υδρομέτρων. 

13. Καταγραφή και αποτύπωση του δικτύου ύδρευσης και των εγκαταστάσεων με συστήματα GIS. 

14. Επαναλαμβανόμενες χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού. Τα αποτελέσματα τους θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 15. Σταδιακός εξορθολογισμός της τιμολογιακής πολιτικής με ενιαίο τιμολόγιο για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

16. Ειδικό τιμολόγιο σε κοινωνικά αδύναμες κατηγορίες συμπολιτών μας σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπει ο Νόμος. Παροχή διευκολύνσεων στους αδύναμους οικονομικά δημότες και κίνητρα για τους συνεπείς. 

17. Μέτρα εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης του νερού. Όλα τα παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν σταδιακά, με ορθολογική και διάφανη αξιοποίηση των εσόδων της ύδρευσης, ώστε να μειωθεί το οικονομικό κόστος και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης και πρώτα και πάνω από όλα της ποιότητας του νερού στο Δήμο Λοκρών.

Ειδικά στον πρώην Δήμο Οπουντίων, όπου κατοικώ, η Αυτοδιοίκηση στο σύνολό της δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αδιαφορώντας έτσι για την βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της ισορροπίας των οικοσυστημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το σοβαρό αυτό θέμα δεν υπάρχουν μελέτες! Ειδικά στο νέο χωριό (θέση «Ζέση») δεν υπάρχει καν σχέδιο υδραγωγείου. 

 Οι εκλογές αποτελούν ευκαιρία να συζητήσουμε πάνω σε πραγματικά προβλήματα και αναζητήσουμε ρεαλιστικές λύσεις. Στη Δημοτική Κίνηση «Λοκρίδα για όλους» έχουμε τη διάθεση, τη γνώση και την ικανότητα να αγωνιστούμε για να δώσουμε λύσεις!


Παναγιώτης Καπουκίνης

 Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Λοκρών

 (Εκλογική Περιφέρεια Οπουντίων) 

με τη Δημοτική Κίνηση «Λοκρίδα για όλους»