Λοκρίδα για όλους: Προτάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων

2019-03-28

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί προτεραιότητα για κάθε Δήμο. Η επιτυχία μιας Δημοτικής Αρχής στον τομέα αυτό κρίνεται καθημερινά. Οι Δημότες και οι επισκέπτες κάθε περιοχής έχουν δικαιολογημένα απαιτήσεις, δεδομένων των ανταποδοτικών τελών που καταβάλλουν. Στη Δημοτική Κίνηση «Λοκρίδα για όλους» θεωρούμε πως η διαχείριση των απορριμμάτων, όπως γίνεται μέχρι σήμερα στο Δήμο Λοκρών, χρειάζεται σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις καθώς η κατάσταση που επικρατεί είναι μέτρια έως κακή σε συγκεκριμένους τομείς και σε συγκεκριμένα Δημοτικά Διαμερίσματα. Είναι στρατηγικής σημασίας για το Δήμο μας η πολιτική που εφαρμόζει στην καθαριότητα καθώς αφορά ταυτόχρονα στην ποιότητα ζωής των Δημοτών, τα οικονομικά του Δήμου και τα κόστη που βαρύνουν τους Δημότες μέσω των ανταποδοτικών τελών.

Ήδη σε κεντρικό επίπεδο έχει αποφασιστεί η νέα εθνική πολιτική για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, η οποία δίνει προτεραιότητα στην ανακύκλωση σε συνδυασμό με επαναχρησιμοποίηση, ώστε οι ποσότητες υπολειμμάτων που οδηγούνται στην υγειονομική ταφή να είναι σημαντικά λιγότερες. Αντίθετα, στο Δήμο μας δεν έχει γίνει καμία απολύτως προσπάθεια για μείωση του όγκου και των τόνων των σκουπιδιών που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Θήβας και για τα οποία ο Δήμος καταβάλλει βάσει τόνων πληρωμές στον συγκεκριμένο ΧΥΤΑ. Η ανεπαρκής ενημέρωση των Δημοτών σε συνδυασμό με την έλλειψη πρωτοβουλιών για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποτελούν τη σκληρή πραγματικότητα.

Η πολιτεία έχει εκπονήσει εθνικό, περιφερειακό και τοπικό - δημοτικό σχεδιασμό, για να ενισχύσει τις πολιτικές ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, ώστε να προχωρήσουμε σε ενίσχυση της αειφορίας και μείωση κόστους. Ο ρόλος που αναλαμβάνουν οι Δήμοι είναι σημαντικός, με έμφαση στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων (οικιακά και συναφή απόβλητα), με υποχρέωση σχεδιασμού και εφαρμογής τοπικού σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων σε συνάρτηση με τον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό.

Ο Περιφερειακός σχεδιασμός προβλέπει την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών με προδιαλογή του μισού της παραγόμενης ποσότητας αστικών αποβλήτων. Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών πρέπει να προωθείται σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.). Το υπόλοιπο μισό της παραγόμενης ποσότητας (σύμμεικτα) πρέπει να προωθείται στη μονάδα επεξεργασίας, όπου προβλέπεται η ανάκτηση μέρους της συνολικής προσκομιζόμενης ποσότητας. Η προώθηση στη μονάδα θα πρέπει να γίνεται από τον σταθμό μεταφόρτωσης, όπου θα καταλήγει η συλλογή των απορριμμάτων. Το υπόλοιπο μη ανακτήσιμο θα πρέπει να προωθείται για υγειονομική ταφή στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).

Σε τοπικό επίπεδο και για το Δήμο Λοκρών πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένες δράσεις, ενδεικτικά:

  • Κατασκευή και λειτουργία οργανωμένου χώρου για τη συγκομιδή και προεπεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών (Πράσινο Σημείο).

  • Προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης (παραγωγή οργανικής ύλης από φυτικά υπολείμματα - υπολείμματα κήπου) μέσω της προμήθειας και διάθεσης σε νοικοκυριά ειδικών κάδων.

  • Χωριστή συλλογή και προώθηση στο Πράσινο Σημείο των πράσινων αποβλήτων (κυρίως κλαδέματα). Εκεί να θρυμματίζονται, να αποθηκεύονται προσωρινά και να οδηγούνται στη μονάδα επεξεργασίας.

  • Χωριστή διαλογή αποβλήτων τροφίμων μέσω της προμήθειας και τοποθέτησης οικιακών και κεντρικών κάδων (καφέ κάδοι) στους οικισμούς με σημαντική πυκνότητα πληθυσμού, προμήθεια και διάθεση σε νοικοκυριά του απαιτούμενου αριθμού ειδικών κάδων. Τα απόβλητα να οδηγούνται στη μονάδα επεξεργασίας.

  • Διαλογή στην πηγή (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες) των ανακυκλώσιμων υλικών σε 3 ρεύματα συσκευασιών (γυαλί, χαρτί, μέταλλο - πλαστικό) μέσω της προμήθειας και τοποθέτησης σετ τριών κάδων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου. Η σημερινή χωριστή συλλογή σε ενιαίο κάδο (μπλε κάδοι) πρέπει να αντικατασταθεί σταδιακά.

  • Χωριστή συλλογή χαρτιού μέσω της προμήθειας και τοποθέτησης σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες των ειδικών κάδων.

  • Υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης των Δημοτών.

Καθώς βρισκόμαστε μπροστά στις αυτοδιοικητικές εκλογές, είμαστε όλοι σε θέση να διαγνώσουμε την αδυναμία της σημερινής Δημοτικής Αρχής να επιτύχει την ανακύκλωση ενός σημαντικού ποσοστού της συνολικά παραγόμενης ποσότητας αστικών αποβλήτων. Η δημόσια δήλωση του απερχόμενου Δημάρχου για «Δήμο υπόδειγμα» στον τομέα της καθαριότητας, μοιάζει περισσότερο με ευχή, παρά με δήλωση που έχει οποιαδήποτε σχέση με την αλήθεια.

Η καθυστέρηση στην υλοποίηση των δράσεων για τον περιορισμό των απορριμμάτων που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ της Θήβας, παρά τα 9 χρόνια θητείας, κοστίζει πολλαπλά στο Δήμο μας και δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων την επόμενη μέρα, αν η νυν Δημοτική Αρχή συνεχίσει τη θητεία της με παντελή έλλειψη πλάνου και δράσεων αντιμετώπισης της κατάστασης.

Ως Δημοτική Κίνηση καταθέτουμε σήμερα τους προβληματισμούς μας προς τους Δημότες για ένα πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει ακόμη περισσότερο ο Δήμος μας στο άμεσο μέλλον.

Δημοτική Κίνηση «Λοκρίδα για όλους»